(no subject)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
joanna_521@wp.pl joanna_521@wp.pl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

(no subject)

Dzień dobry,  Mam mały problem z programem, chodzi mi o ikonki wszelkiego rodzaju, które są spikselowane, czy jest możliwość zmniejszenia rozdzielości programu? Być może by to pomogło. W załączniku dodaję screen ikon.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy