norsk spell checker

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Jon Arne Foss Jon Arne Foss
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

norsk spell checker

Jeg har lastet ned LibreOffice 3.3.2, OOO330m19 (Build:202),tag
libreoffice-3.3.2.2. for Mac.Har erfaring fra Open Office men her
strever jeg med å få norsk stave kontroll til å virke.Har vært inne på
innstillinger,språk og språkinstillinger.har valgt norske instillinger
etter beste evne men finner ikke den blå "haken"som jeg har erfaring
fra OpenOffice og jeg kan se andre språk har.

Jon Arne Foss
[hidden email](private email)
[hidden email](work email)
mobiltelefon +4790145586
boligadresse :
Manglerudveien 122
0678 Oslo
Norway
http://jonarnefoss.wordpress.com/
skype:jonarnefoss

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/no/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Olav Dahlum Olav Dahlum
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: norsk spell checker

Hei Jon Arne.

Den norske språkpakka er installert?

Norsk stavekontroll skal virke hvis innstillingene for
brukerflaten mm er satt til norsk. Du kan også eksplisitt velge
språk for dokumentet ved å endre på språkvalget i statuslinja
(med forbehold, min egen Macintosh står for tiden uten strøm.).
Når du skriver den «blå haken», antar jeg at du mener
avkryssingsboksene for å slå av og på valgene …

-Olav

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/no/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted