op zoek naar mascotte voor LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

op zoek naar mascotte voor LibreOffice

Beste lezers,

Men is op zoek naar mascotte voor LibreOffice. Daarom is er een enquête:
je kunt + of - stemmen op 63 inzendingen.
  https://design.blog.documentfoundation.org/2017/09/28/libreoffice-mascot/
Uit de 7 populairste van de pol, wordt er later door TDF-leden nog één
gekozen.
In de eerste ronde mag iedereen meedoen!

vr. groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted