preklad LO

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
apex - Ing. Eman Horváth apex - Ing. Eman Horváth
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

preklad LO

Dobrý deň.

Táto formulácia nie je správna, je to kostrbaté, správne by to malo byť:
"Preto môžu byť niektoré funkcie nedostupné."

Keby som chcel silou mocou použiť slovo funkcionalita, tak by to malo byť:
"Funkcionalita môže byť obmedzená". Prvá možnosť je krajšia a vecne
správnejšia.  

 

 

S pozdravom, Ing. E. Horváth

 

tel.: 0905 213 718

 <mailto:[hidden email]> [hidden email]

Popis: znak_apex_19

apex Banská Bystrica s.r.o.

29 augusta č. 3
SK-974 01 B. Bystrica
TEL.: +421 / 48 / 415 10 16

 

 <http://www.stavebna.sk/> www.stavebna.sk          kovania.eu

 

 <http://kovania.eu/prestashop/> Internetová predajňa - kovania a uzamykanie

 


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted