preklad v kontextovej ponuke calc-u LO 4.2 SK linux

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kamowski kamowski
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

preklad v kontextovej ponuke calc-u LO 4.2 SK linux

dobrý deň, toto je môj prvý pokus o príspevok sem
chcem nahlásiť nevhodný preklad v slovenskom jazyku
LO 4.2 - calc - kontextová ponuka - na spodku je položka "Len vložiť"
toto by malo byť podľa mňa "Vložiť len" alebo "Vložiť iba"

kamowski

--
Please consider the environment before printing this mail note.
Prosím myslite na životné prostredie pred tlačou tohto dokumentu

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted