príspevok

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
email email
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

príspevok

Dobrý deň!  
Pri využívaní Libreoffice som prišla na to, že keď vložíte obrázok do
dokumentu Libreoffice a chcete ho upravovať, nedá sa otáčať. Na otočenie
obrázka doľava alebo doprava (nie o 90° alebo 180 ° - taká možnosť tam
je) ale len trochu pootočiť obrázok - na to tam chýba nástroj aký je v
Microsoft office word. V prílohe prikladám obrázok ako sa dá otáčať
obrázok v Microsoft office word. Ak som takýto nástroj v Libreoffice
prehliadla, ospravedlňujem sa. Ak nie, prosím poraďte mi ako to robiť,
aby som obrázok nemusela otáčať externým nástrojom.  
Ďakujem  
Monika

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted