slovenčina na stránke LO

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
apex - Ing. Eman Horváth apex - Ing. Eman Horváth
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

slovenčina na stránke LO

Dobrý deň.

Pripájam návrhy k úprave textov na stránke LO.

  

 

Kancelársky balík LibreOffice

* Domov <https://sk.libreoffice.org/libreoffice-v-slovencine/>  Hlavná stránka
* Stiahnuť <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/>  K prevzatiu
* Dokumentácia a návody <https://sk.libreoffice.org/dokumentacia-a-navody/>
* Ako prispieť <https://sk.libreoffice.org/ako-prispie/>
* Komunita <https://sk.libreoffice.org/komunita-pouzivate-ov-libreoffice/>


Stiahnuť Prevziať LibreOffice


Pred začiatkom sťahovania preberania si overte nároky <http://www.libreoffice.org/download/release-notes/>  na systém svojho počítača. Tiež vám odporúčame prečítať si poznámky k vydaniu <http://www.libreoffice.org/download/release-notes/>  a zoznam noviniek <http://www.libreoffice.org/download/new-features-and-fixes/> .

Snažíme se sa rozpoznať váš operačný systém a automaticky vám ponúknuť správnu verziu. Bohužiaľ, nie vždy sa to podarí. V takom prípade si treba požadovaný balík vybrať ručne <http://www.libreoffice.org/download/?nodetect> .

Licenčné podmienky <http://www.libreoffice.org/download/license/>  používania Libreoffice.

Vybrané: LibreOffice Windows x86_64 (Vista or newer required), verzia 5.0.0, slovenčina

Tieto súbory treba stiahnuť prevziať a nainštalovať v danom poradí:


·         Základný inštalačný balíček <http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/5.0.0/win/x86_64/LibreOffice_5.0.0_Win_x64.msi>


234 MB (Torrent <http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/5.0.0/win/x86_64/LibreOffice_5.0.0_Win_x64.msi.torrent> , Informácie <http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/5.0.0/win/x86_64/LibreOffice_5.0.0_Win_x64.msi.mirrorlist> )


·         Inštalačný balíček pomocníka <http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/5.0.0/win/x86_64/LibreOffice_5.0.0_Win_x64_helppack_sk.msi>


6.2 MB (Torrent <http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/5.0.0/win/x86_64/LibreOffice_5.0.0_Win_x64_helppack_sk.msi.torrent> , Informácie <http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/5.0.0/win/x86_64/LibreOffice_5.0.0_Win_x64_helppack_sk.msi.mirrorlist> )

Iná verzia, než akú potrebujete?
Zmeniť jazyk <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?type=win-x86_64&version=5.0.0&lang=pick>  
Zmeniť verziu:

·          

* 5.0.0 <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?type=win-x86_64&version=5.0.0&lang=sk>
* 4.4.5 <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?type=win-x86_64&version=4.4.5&lang=sk>
* 4.3.7 <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?type=win-x86_64&version=4.3.7&lang=sk>

·          

*


Zmeniť OS:

* Windows:

* 32bit (XP and newer) <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?type=win-x86&version=5.0.0&lang=sk>
* 64bit (Vista and newer) <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?type=win-x86_64&version=5.0.0&lang=sk>

* Mac OS X:

* Intel <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?type=mac-x86&version=5.0.0&lang=sk>
* Intel  <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?type=mac-x86_64&version=5.0.0&lang=sk> (64bit, >= 10.8)

* Linux:

* rpm (x86) <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?version=5.0.0&lang=sk&type=rpm-x86>
* rpm (x86_64) <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?version=5.0.0&lang=sk&type=rpm-x86_64>
* deb (x86) <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?version=5.0.0&lang=sk&type=deb-x86>
* deb (x86_64) <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?version=5.0.0&lang=sk&type=deb-x86_64>


alebo stiahnuť prevziať

* CD/DVD-images <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?type=box&version=5.0.0&lang=sk>
* Source Code <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?type=src&version=5.0.0&lang=sk>


Balíčky


·         PortableApps <http://download.documentfoundation.org/libreoffice/portable/5.0.0/LibreOfficePortable_5.0.0_MultilingualAll.paf.exe>  


Prenosná verzia LibreOffice vo formáte PortableApps.com, ktorá umožňuje ukladať dokumenty a všetky potrebné programy na prenosnom USB kľúči, v cloude na webovom úložisku dát alebo aj lokálnom miestnom disku bez potreby inštalácie . Viac informácií nájdete na PortableApps.com <http://portableapps.com/> .


Vývojári


·         Software development kit (SDK) <http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/5.0.0/win/x86_64/LibreOffice_5.0.0_Win_x64_sdk.msi>  


Stiahnuť prevziať SDK na vývoj rozšírení a externých nástrojov.


·         Zdrojový kód <https://sk.libreoffice.org/stiahnu/?type=src&version=5.0.0>


LibreOffice je open source projekt s otvoreným zdrojovým kódom, a tak si môžete stiahnuť zdrojový kód na zostavenie vlastného inštalačného balíčka.

  _____  

 

 

 

S pozdravom, Ing. E. Horváth

 

tel.: 0905 213 718

 <mailto:[hidden email]> [hidden email]

Popis: znak_apex_19

apex Banská Bystrica s.r.o.

29 augusta č. 3
SK-974 01 B. Bystrica
TEL.: +421 / 48 / 415 10 16

 

 <http://www.stavebna.sk/> www.stavebna.sk          kovania.eu

 

 <http://kovania.eu/prestashop/> Internetová predajňa – kovania a uzamykanie

 

 <http://kovania.eu/slovnik_7s/slovnik_7s.html> Slovník 7S - Slovník Správnych, Správnejších a neSprávnych Slov a Slovných Spojení

 


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted