[sv-discuss] DSSO

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Björn M Björn M
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] DSSO

DSSO är i fara och det är i högsta grad relevant för svenska användare av LibreOffice och andra OOo-kloner.

Läs mer här:
http://dsso.se
https://groups.google.com/forum/#!topic/ordlistan/qq1ML5VBC4E
http://pavel.frimix.se/2012/02/29/dsso-i-graven/

/Björn M
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] DSSO

Jag tycker det som har hänt är väldigt tragiskt och definitivt relevant
precis som du skriver.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


Björn M skrev 2012-03-02 13:00:
> DSSO är i fara och det är i högsta grad relevant för svenska användare av LibreOffice och andra OOo-kloner.
>
> Läs mer här:
> http://dsso.se
> https://groups.google.com/forum/#!topic/ordlistan/qq1ML5VBC4E
> http://pavel.frimix.se/2012/02/29/dsso-i-graven/
>
> /Björn M

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] DSSO

In reply to this post by Björn M
Den 2 mars 2012 13:00 skrev Björn M <[hidden email]>:
> DSSO är i fara och det är i högsta grad relevant för svenska användare av LibreOffice och andra OOo-kloner.
>
> Läs mer här:
> http://dsso.se
> https://groups.google.com/forum/#!topic/ordlistan/qq1ML5VBC4E
> http://pavel.frimix.se/2012/02/29/dsso-i-graven/
>
> /Björn M

Det var mycket tråkig läsning. Göran har verkligen gjort ett jättejobb
med listan, så det är extra tråkigt att folk som inget begriper är så
högljudda.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted