[sv-discuss] Felaktig licensinformation i Libreoffice

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Albin Albin
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Felaktig licensinformation i Libreoffice

Hej!

Det finns en ett antal fel i licensinformationsrutan i Libreoffice, t.ex:

1. "Mozilla Public License version 3" -- ändra till 2
2. "LICENSE.html filen" -> "LICENSE.html-filen"
3. ", välj Visa-licens för att" -> ". Välj Visa licens för att"
4. "på engelska.Alla" -> "på engelska. Alla"

Hälsningar

Albin

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Daniel Melin Daniel Melin
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sv: [sv-discuss] Felaktig licensinformation i Libreoffice

den 11 december 2015 kl. 18:44, skrev Albin <[hidden email]>:

> Det finns en ett antal fel i licensinformationsrutan i Libreoffice,
t.ex:
>
> 1. "Mozilla Public License version 3" -- ändra till 2
> 2. "LICENSE.html filen" -> "LICENSE.html-filen"
> 3. ", välj Visa-licens för att" -> ". Välj Visa licens för att"
> 4. "på engelska.Alla" -> "på engelska. Alla"

Aldrig tänkt på dessa. Men håller med alla utom 2. Föreslår "filen
LICENSE.html"

/Daniel


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sv: [sv-discuss] Felaktig licensinformation i Libreoffice

Hej Daniel

Jupp, det var en av det avvikelser som jag gjorde. Jag missade att lägga
kopia till listan att jag uppdaterat översättningen för kommande
versioner av LibreOffice. Du hittar den översatta texten här:
https://translations.documentfoundation.org/sv/libo50_ui/translate/sfx2/uiconfig/ui.po#unit=99884705

Albins upptäckt, visade på en liten egenhet i Pootle
(översättningsverktyget) som jag inte tidigare uppmärksammat. När man
kopierar över en text från en tidigare översättning tas eventuella
radbrytningar samt radbrytningstecken (\n) bort. Det var detta som
gjorde att meningarna tappade avståndet efter punkten.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Den 2015-12-14 kl. 09:11, skrev Daniel Melin:

> den 11 december 2015 kl. 18:44, skrev Albin <[hidden email]>:
>
>> Det finns en ett antal fel i licensinformationsrutan i Libreoffice,
> t.ex:
>> 1. "Mozilla Public License version 3" -- ändra till 2
>> 2. "LICENSE.html filen" -> "LICENSE.html-filen"
>> 3. ", välj Visa-licens för att" -> ". Välj Visa licens för att"
>> 4. "på engelska.Alla" -> "på engelska. Alla"
> Aldrig tänkt på dessa. Men håller med alla utom 2. Föreslår "filen
> LICENSE.html"
>
> /Daniel
>
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted