[sv-discuss] Fil eller Arkiv

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Fil eller Arkiv

Jag bävar lite för att ta upp denna fråga men den känns viktig att
diskutera. Ett tag innan LibreOffice
bildades så bestämde sig de dåvarande översättarna av OpenOffice.org att
byta namn på huvudmenyn
Arkiv till Fil (om än jag fortfarande hittar lite referenser till Arkiv
i hjälpfilerna). Personligen skulle jag
gärna se att vi backade denna ändring och återgå till att kalla menyn
arkiv. Detta på grund av att det är
ett standardiserat namn på menyn i både windows- och mac-miljö, samt
vanligt förekommande i
en hel del program i Linuxmiljö. Jag kommer att försöka lyfta frågan med
så många personer jag kan då
en sådan ändring är stor och påtaglig. Pga detta kommer jag inte få med
denna ändring i första 3.5 versionen
och beroende på reaktionerna jag får, kanske jag helt låter bli.

Hör av er med goda argument för att behålla/ändra namnet på menyn.

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Fil eller Arkiv

Den 28 december 2011 21:05 skrev Niklas Johansson <[hidden email]>:

> Jag bävar lite för att ta upp denna fråga men den känns viktig att
> diskutera. Ett tag innan LibreOffice
> bildades så bestämde sig de dåvarande översättarna av OpenOffice.org att
> byta namn på huvudmenyn
> Arkiv till Fil (om än jag fortfarande hittar lite referenser till Arkiv i
> hjälpfilerna). Personligen skulle jag
> gärna se att vi backade denna ändring och återgå till att kalla menyn arkiv.
> Detta på grund av att det är
> ett standardiserat namn på menyn i både windows- och mac-miljö, samt vanligt
> förekommande i
> en hel del program i Linuxmiljö. Jag kommer att försöka lyfta frågan med så
> många personer jag kan då
> en sådan ändring är stor och påtaglig. Pga detta kommer jag inte få med
> denna ändring i första 3.5 versionen
> och beroende på reaktionerna jag får, kanske jag helt låter bli.
>
> Hör av er med goda argument för att behålla/ändra namnet på menyn.
>
> --
> Med vänlig hälsning
> Niklas Johansson

Jag håller helt med, men inte så mycket på grund av att det hetat så
tidigare och att det heter så i det och det operativsystemet eller
programmet, utan mer för att File, som det väl säkert heter i engelsk
version, betyder Arkiv, bland en hel del annat, i och för sig:

Substantiv:
Fil
Mapp
Arkiv
Rad
Samlingspärm
Förvaringspärm
Kartotek
Brevpärm
Aktsamling
Dokumentsamling
Årgång
Vertikal rutrad
Linje
Rote
Led

Verb:
Arkivera
Inregistrera
Sätta in i pärm
Inge
Ingiva
Lämna in
Fila
Gå i rad

Källa: Google translate… (inte så dumt som det låter, dock…)

Hur som helst, tycker jag att Arkiv funkar bättre än Fil som
översättning, men det finns väl inget som säger att det inte finns
något ännu bättre alternativ.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted