[sv-discuss] Hjälp med information

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Hjälp med information

Hej

LibreOffice skulle må bra av att ha en svensk hemsida där vi kan
kommunicera information
som rör den svenska versionen av LibreOffice. Men för att det ska vara
någon idé att köra
igång en sådan så bör vi ha någon/några som är intresserade av att
hjälpa till att underhålla
den lite.

Så min fråga blir, finns det någon som kan tänka sig att lägga ner lite
tid då och då, för att
skriva in lite information. Du behöver inte kunna skapa egna webbsidor
för att kunna bidra
i detta fall, det viktiga är att du kan tänka dig att hjälpa till och
hålla viss information
uppdaterad.

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Hjälp med information

Den 1 mars 2012 16:41 skrev Niklas Johansson <[hidden email]>:

> Hej
>
> LibreOffice skulle må bra av att ha en svensk hemsida där vi kan kommunicera
> information
> som rör den svenska versionen av LibreOffice. Men för att det ska vara någon
> idé att köra
> igång en sådan så bör vi ha någon/några som är intresserade av att hjälpa
> till att underhålla
> den lite.
>
> Så min fråga blir, finns det någon som kan tänka sig att lägga ner lite tid
> då och då, för att
> skriva in lite information. Du behöver inte kunna skapa egna webbsidor för
> att kunna bidra
> i detta fall, det viktiga är att du kan tänka dig att hjälpa till och hålla
> viss information
> uppdaterad.
>
> --
> Med vänlig hälsning
> Niklas Johansson

Jag kan nog bidra med någon timme då och då, skulle jag tro.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Hjälp med information

> Jag kan nog bidra med någon timme då och då, skulle jag tro.
Trevligt.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted