[sv-discuss] Huvudsida vs. Bildbakgrund i Impress

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Huvudsida vs. Bildbakgrund i Impress

Jag har nyligen arbetat med att skapa en Impress-mall. I och med detta
så började jag hitta lite små inkonsekvenser i översättningen. Några var
uppenbara felaktigheter som jag fixade till på en gång. En inkonsekvens
som jag vill rådfråga lite om är ifall vi ska kalla "Slide Master" för
huvudsida eller bildbakgrund.

Övergripande så verkar funktionen vara översatt till bildbakgrund. Så
enkla lösningen vore att ändra till bildbakgrund. Huvudsidor har fördelen
att det är mer likt vad andra språk döpt funktionen till.
Danmark: Diasmaster
Norsk bokmål: Hovedutforming for lysbilder

En parentes är att ett annat stort kontorsprogram använder
bildbakgrund som namn på dess motsvarande funktion (om än jag
vet att några tycker att detta är oväsentligt anser jag att det ändå är
värt att nämna).


Med den bakgrunden: Har någon någonting emot att jag i detta fall tar
den korta vägen och enhetligt döper funktionen till bildbakgrund?

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Daniel Melin Daniel Melin
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Huvudsida vs. Bildbakgrund i Impress

 >>> On Thursday, 16 February, 2012 at 11:54, Niklas Johansson
<[hidden email]> wrote:
> Med den bakgrunden: Har någon någonting emot att jag i detta fall
tar
> den korta vägen och enhetligt döper funktionen till bildbakgrund?

Kör på bildbakgrund. Huvudsida ger mig fel associationer.

/Daniel


Daniel Melin
Kammarkollegiet
Statens inköpscentral
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Telefon: +46 8 700 07 74
SMS: +46 73 427 57 22
E-mail: [hidden email]
www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Re: Huvudsida vs. Bildbakgrund i Impress

Det var bara tre ställen i programmet där uttrycket huvudsidor användes.
Jag ändrade dessa till bildbakgrunder så säger ingen någonting väldigt
snart så kommer ändringen in i version 3.5.1. Till versionen efter så ska
jag se efter ifall hjälpfilerna behöver uppdateras.

/Niklas

Den fredagen den 17:e februari 2012 skrev Daniel Melin:

>  >>> On Thursday, 16 February, 2012 at 11:54, Niklas Johansson
> <[hidden email] <javascript:;>> wrote:
> > Med den bakgrunden: Har någon någonting emot att jag i detta fall
> tar
> > den korta vägen och enhetligt döper funktionen till bildbakgrund?
>
> Kör på bildbakgrund. Huvudsida ger mig fel associationer.
>
> /Daniel
>
>
> Daniel Melin
> Kammarkollegiet
> Statens inköpscentral
> Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
> Telefon: +46 8 700 07 74
> SMS: +46 73 427 57 22
> E-mail: [hidden email] <javascript:;>
> www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]<javascript:;>
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted