[sv-discuss] Jag ändrat Datapilot -> Pivottabell

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Jag ändrat Datapilot -> Pivottabell

Hej jag har nu ändrat Datapilot till att heta pivottabell i enlighet med
den ändring LibreOffice gjorde när de startade projektet.

Nedan finns gamla och nya hjälptexten samt ett par ändringar av
menyalternativ. Jag kommer att lägga till kommande översättningar i
denna fil.

Jag har ännu inte skrivit in de ändringar för pivottabeller som jag
gjort i LibreOffice användargränssnitt.

Kommentera gärna i dokumentet.
OBS! att så länge det inte missbrukas, kommer jag att tillåta
kommentarer direkt i dokumentet.

https://docs.google.com/document/d/1y9Fb9_RciL_o4wIHbDzUIV6PeiysUUG9Pv6zqkuYN3M/edit


Läs gärna igenom och testa om ni har tid.

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted