[sv-discuss] Nya funktioner i Clac - behöver översättas (eller ej)

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Nya funktioner i Clac - behöver översättas (eller ej)

Hej det har tillkommit ett par nya formler i Clac som behöver en
översättning.

BITAND           =  Returns a bitwise logical "and" of the parameters.
BITOR              =  Returns a bitwise logical "or" of the parameters.
BITXOR
BITXOR            = Returns a bitwise logical "exclusive or" of the
parameters.
BITRSHIFT       =   Shifts a number right by n bits.
BITLSHIFT       =  Shifts a number left by n bits.

Ingen av dessa funktioner finns vad jag vet i Excel så kompatibilitet
borde inte vara ett problem. Dock är ju andra funktioner som t.ex. AND
översatt till OCH

Antar att min rekommendation blir:
BITAND -> BITOCH
BITOR   -> BITELLER
BITXOR -> BITXELLER
BITRSHIFT -> ?
BITLSHIFT -> ?

Är det någon som har något förslag på de två sista? Finns det något
annat program typ Gnumeric som har dessa funktioner?

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Nya funktioner i Clac - behöver översättas (eller ej)

Den 2 mars 2012 17:20 skrev Niklas Johansson <[hidden email]>:
> Hej det har tillkommit ett par nya formler i Clac som behöver en
> översättning.

Kul att du stavat fel till ”Calc” både i ämnesraden och i texten och
ännu roligare att få retas lite… ;P

Nåväl, skämt åsido.

>
> BITAND           =  Returns a bitwise logical "and" of the parameters.
> BITOR              =  Returns a bitwise logical "or" of the parameters.
> BITXOR            = Returns a bitwise logical "exclusive or" of the parameters.
> BITRSHIFT       =   Shifts a number right by n bits.
> BITLSHIFT       =  Shifts a number left by n bits.
>
> Ingen av dessa funktioner finns vad jag vet i Excel så kompatibilitet borde
> inte vara ett problem. Dock är ju andra funktioner som t.ex. AND översatt
> till OCH
>
> Antar att min rekommendation blir:
> BITAND -> BITOCH
> BITOR   -> BITELLER
> BITXOR -> BITXELLER
> BITRSHIFT -> ?
> BITLSHIFT -> ?

> Är det någon som har något förslag på de två sista?

Varför inte BITHSKIFT respektive BITVSKIFT?
Antar att SKIFTA.BITVIS.VÄNSTER är lite för långt…

> Finns det något annat
> program typ Gnumeric som har dessa funktioner?

Jag har Gnumeric och den har alla fem funktionerna. Dock verkar det
som att alla funktioner i Gnumeric alltid är på engelska, såvida jag
inte missat att installera något särskilt språkstöd, men jag gick just
igenom det och fann inget sådant att installera utöver det jag redan
har. Som det ser ut just nu är Gnumeric på svengelska, det vill säga
det mesta är på svenska, men vissa menyalternativ (exempelvis
”statistics”) är på engelska samt att alla cellfunktioner som sagt är
på engelska.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ

>
> --
> Med vänlig hälsning
> Niklas Johansson
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Nya funktioner i Clac - behöver översättas (eller ej)

Aj, då inte bra... :P Ska inte skriva när man har ont om tid.

Håller med om att SKIFTA.BITVIS.VÄNSTER blir långt. Många calc-formler
kombinerar ju flera funktioner. Vilket snabbt blir svårt att läsa så kan vi
hålla
ner längden på namnen så ser jag det som något positivt.


BITHSKIFT
BITVSKIFT

Dessa ser jag helt klart som möjliga kandidater.

Vad jag sett så har varken tyskarna, danskarna eller norrmännen valt att
översätta
dessa funktioner. Men med tanke på att alla andra formler är översatta så
tycker
jag allt att dessa också ska översättas.

Vi har missat möjligheten att få med översättningen i 3.5.1 så vi har lite
drygt
en månad på oss att komma fram med vettiga översättningar.

/NiklasDen 2 mars 2012 21:55 skrev Johnny Rosenberg <[hidden email]>:

> Den 2 mars 2012 17:20 skrev Niklas Johansson <[hidden email]>:
> > Hej det har tillkommit ett par nya formler i Clac som behöver en
> > översättning.
>
> Kul att du stavat fel till ”Calc” både i ämnesraden och i texten och
> ännu roligare att få retas lite… ;P
>
> Nåväl, skämt åsido.
>
> >
> > BITAND           =  Returns a bitwise logical "and" of the parameters.
> > BITOR              =  Returns a bitwise logical "or" of the parameters.
> > BITXOR            = Returns a bitwise logical "exclusive or" of the
> parameters.
> > BITRSHIFT       =   Shifts a number right by n bits.
> > BITLSHIFT       =  Shifts a number left by n bits.
> >
> > Ingen av dessa funktioner finns vad jag vet i Excel så kompatibilitet
> borde
> > inte vara ett problem. Dock är ju andra funktioner som t.ex. AND översatt
> > till OCH
> >
> > Antar att min rekommendation blir:
> > BITAND -> BITOCH
> > BITOR   -> BITELLER
> > BITXOR -> BITXELLER
> > BITRSHIFT -> ?
> > BITLSHIFT -> ?
>
> > Är det någon som har något förslag på de två sista?
>
> Varför inte BITHSKIFT respektive BITVSKIFT?
> Antar att SKIFTA.BITVIS.VÄNSTER är lite för långt…
>
> > Finns det något annat
> > program typ Gnumeric som har dessa funktioner?
>
> Jag har Gnumeric och den har alla fem funktionerna. Dock verkar det
> som att alla funktioner i Gnumeric alltid är på engelska, såvida jag
> inte missat att installera något särskilt språkstöd, men jag gick just
> igenom det och fann inget sådant att installera utöver det jag redan
> har. Som det ser ut just nu är Gnumeric på svengelska, det vill säga
> det mesta är på svenska, men vissa menyalternativ (exempelvis
> ”statistics”) är på engelska samt att alla cellfunktioner som sagt är
> på engelska.
>
>
> Vänliga hälsningar
>
> Johnny Rosenberg
> ジョニー・ローゼンバーグ
>
> >
> > --
> > Med vänlig hälsning
> > Niklas Johansson
> >
> >
> > --
> > Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> > Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> > List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
> > All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> > deleted
> >
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Nya funktioner i Clac - behöver översättas (eller ej)

Den 3 mars 2012 20:20 skrev Niklas Johansson <[hidden email]>:

> Aj, då inte bra... :P Ska inte skriva när man har ont om tid.
>
> Håller med om att SKIFTA.BITVIS.VÄNSTER blir långt. Många calc-formler
> kombinerar ju flera funktioner. Vilket snabbt blir svårt att läsa så kan vi
> hålla
> ner längden på namnen så ser jag det som något positivt.
>
>
> BITHSKIFT
> BITVSKIFT
>
> Dessa ser jag helt klart som möjliga kandidater.
>
> Vad jag sett så har varken tyskarna, danskarna eller norrmännen valt att
> översätta
> dessa funktioner. Men med tanke på att alla andra formler är översatta så
> tycker
> jag allt att dessa också ska översättas.
>
> Vi har missat möjligheten att få med översättningen i 3.5.1 så vi har lite
> drygt
> en månad på oss att komma fram med vettiga översättningar.
>
> /Niklas

Egentligen är jag personligen av den uppfattningen att det är lite
inkonsekvent att översätta cellfunktioner men inte Basic-kommandon,
men det är kanske en annan fråga… Känns inte helt logiskt att man
skriver ”=OM(blahblahblah)” i en cell men ”if blahblahblah” i ett
Basic-makro…

Men det är ju så i Excel så jag antar att det är en fördel för nya
användare om man gör likadant i LibreOffice, något man dessutom alltid
gjort, alltsedan Staroffice, tror jag.Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ

> Den 2 mars 2012 21:55 skrev Johnny Rosenberg <[hidden email]>:
>
>> Den 2 mars 2012 17:20 skrev Niklas Johansson <[hidden email]>:
>> > Hej det har tillkommit ett par nya formler i Clac som behöver en
>> > översättning.
>>
>> Kul att du stavat fel till ”Calc” både i ämnesraden och i texten och
>> ännu roligare att få retas lite… ;P
>>
>> Nåväl, skämt åsido.
>>
>> >
>> > BITAND           =  Returns a bitwise logical "and" of the parameters.
>> > BITOR              =  Returns a bitwise logical "or" of the parameters.
>> > BITXOR            = Returns a bitwise logical "exclusive or" of the
>> parameters.
>> > BITRSHIFT       =   Shifts a number right by n bits.
>> > BITLSHIFT       =  Shifts a number left by n bits.
>> >
>> > Ingen av dessa funktioner finns vad jag vet i Excel så kompatibilitet
>> borde
>> > inte vara ett problem. Dock är ju andra funktioner som t.ex. AND översatt
>> > till OCH
>> >
>> > Antar att min rekommendation blir:
>> > BITAND -> BITOCH
>> > BITOR   -> BITELLER
>> > BITXOR -> BITXELLER
>> > BITRSHIFT -> ?
>> > BITLSHIFT -> ?
>>
>> > Är det någon som har något förslag på de två sista?
>>
>> Varför inte BITHSKIFT respektive BITVSKIFT?
>> Antar att SKIFTA.BITVIS.VÄNSTER är lite för långt…
>>
>> > Finns det något annat
>> > program typ Gnumeric som har dessa funktioner?
>>
>> Jag har Gnumeric och den har alla fem funktionerna. Dock verkar det
>> som att alla funktioner i Gnumeric alltid är på engelska, såvida jag
>> inte missat att installera något särskilt språkstöd, men jag gick just
>> igenom det och fann inget sådant att installera utöver det jag redan
>> har. Som det ser ut just nu är Gnumeric på svengelska, det vill säga
>> det mesta är på svenska, men vissa menyalternativ (exempelvis
>> ”statistics”) är på engelska samt att alla cellfunktioner som sagt är
>> på engelska.
>>
>>
>> Vänliga hälsningar
>>
>> Johnny Rosenberg
>> ジョニー・ローゼンバーグ
>>
>> >
>> > --
>> > Med vänlig hälsning
>> > Niklas Johansson

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Nya funktioner i Clac - behöver översättas (eller ej)

För mig känns det som att det är lite konstigt att man från början valt att
översätta
formler i kalkylprogram. För mig är det en sorts programmeringsmiljö och där
översätts normalt inte funktionsnamn. Men det spelar å andra sidan inte så
stor
roll. Visst blir det lite jobbigare att lära sig att programmera i Basic.
Men å andra
sidan så får man då lära sig samma uttryck som så gott som alla andra
programmeringsspråk använder.

Jag tror inte det har med hur Excel fungerar, utan snarare att
kalkylprogram främst
vänder sig till ekonomer medan Basic vänder sig mot programmerare. Alla
förstår
ju att ekonomer inte kan förväntas förstå engelska kommandon. ;)

Men som sagt det är en annan fråga.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted