[sv-discuss] Översättning av LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Översättning av LibreOffice

Jag har fixat lite med översättningen av LibreOffice och har kört fast lite.

I Writers alternativdialog (Verktyg => Alternativ) expandera LibreOffice
Writer och välj Formateringshjälp. På denna sida i dialogen hittar vi de
engelska orden:
Layout assistance
     Math baseline alignment

Jag antar att det handlar om baslinjejustering av formler som man
infogar i textdokumenten varför jag valde att översätta detta till
Layouthjälp
     Baslinjejustering för formler

Vill påpeka att jag inte är helt nöjd med översättningen Layouthjälp,
funderade lite på utformningshjälp men vet inte riktigt vad jag
föredrar. Har någon något annat förslag? Har jag misstolkat alternativet?

Säg till snarast om ni har något bättre förslag version 3.4.5 kommer att
släppas i början av januari och det skulle kännas bra att få med lite
fler översättningar. Jag koncentrerar mig främst på själva gränssnittet
och försöker se till att detta är så komplett som möjligt. Om tid ges
ska jag titta över hjälpfilerna men då gör jag det nog till version
3.5.X. Säg till ifall någon vill hjälpa till. Det kan räcka med några
ord här och där.

Jag ser gärna att vi diskuterar öppet på listan ifall vi ska ändra på
termer. Jag vet att det inte är många som använder listan men jag hittar
inget bättre forum, säg till ifall ni känner till något sådant.
Exempelvis hur gör vi med översättningen av Pivot Table (tidigare hette
den Datapilot på svenska och DataPilot på engelska). Jag tycker att vi
liksom den engelska versionen går över till pivottabell som är ett väl
befäst namn på funktionen.

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted