[sv-discuss] Svensk hemsida för LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Svensk hemsida för LibreOffice

Hej

För tillfället har vi ingen svensk hemsida för LibreOffice. Detta tycker
jag att vi ska göra någonting åt.
Är det någon som skulle kunna tänka sig att hjälpa till att
upprätta/underhålla en sådan sida.

Vi behöver inte ha lika mycket information som på den engelska sidan,
men grundläggande information
som här kan du ladda ner och se till att installera det svenska
språkpaketet så att du får del av den
senaste hjälpfilen osv.

För exempel på översatta sidor så kan jag rekommendera att titta på
norska eller danska sidorna.

http://no.libreoffice.org/
http://da.libreoffice.org/

/Niklas

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted