[sv-discuss] Uppdatering av avstavningsregler

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Uppdatering av avstavningsregler

Hej

Jag gjorde en uppdatering av avstavningsreglerna i LibreOffice samt
OpenOffice.org. Uppdateringen har till största delen fixat problem med
sammansatta ord. Avstavningsreglerna är liksom tidigare enligt
enkonsonant-principen. Är det någon som är intresserad av att få regler
för ordledsprincipen så får ni höra av er. Jag är dock inte intresserad
att ensam göra detta arbete, men kan gärna hjälpa till.

Jag skulle gärna få upp någon form av webbgränssnitt för att arbeta med
avstavningsmönstren (förslag på uppdateringar, rättningar m.m.) men
saknar tyvärr tillräcklig kunskap och tid. Känner du att du har tid och
lust att hjälpa till att få igång någonting så hör gärna av dig.

Ett webbgränssnitt för synonymordboken vore även av intresse, den
senaste xml-dumpen från synlex skedde för över ett år sedan.

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted