[sv-discuss] Vad ska tolkas som datum i tabeller och Calc

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Vad ska tolkas som datum i tabeller och Calc

Hej

LibreOffice har skärpt vad som ska tolkas som ett datum. Tidigare har
exempelvis 10/10/ tolkats som ett datum
vilket det inte gör nu. Vi skulle behöva ange vad som ska tolkas som ett
datum, t ex D/M. Läs blogginlägget som
jag länkar till nedan. Jag skulle gärna se att 10-10 tolkades som 10
oktober (aktuellt år), detta trots att jag inte
skulle vilja se ett datum angivet på detta sett.

Även om svenska språknämnden godkänner 11.4 som den 11 april så bör
detta inte vid inmatning tolkas som
ett datum då vi i så fall får problem med t ex 10.10 (som är den
egentliga svenska standarden för klockan 10.10
enligt språknämnden).

För tillfället är inte 20/4 2012 ett av formaten som stöds av svenska
LibreOffice detta anser jag borde läggas till.

http://erack.org/blog/archives/8-LibreOffice-date-acceptance-patterns.html

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Vad ska tolkas som datum i tabeller och Calc

Den 16 januari 2012 09:54 skrev Niklas Johansson <[hidden email]>:

> Hej
>
> LibreOffice har skärpt vad som ska tolkas som ett datum. Tidigare har
> exempelvis 10/10/ tolkats som ett datum
> vilket det inte gör nu. Vi skulle behöva ange vad som ska tolkas som ett
> datum, t ex D/M. Läs blogginlägget som
> jag länkar till nedan. Jag skulle gärna se att 10-10 tolkades som 10 oktober
> (aktuellt år), detta trots att jag inte
> skulle vilja se ett datum angivet på detta sett.
>
> Även om svenska språknämnden godkänner 11.4 som den 11 april så bör detta
> inte vid inmatning tolkas som
> ett datum då vi i så fall får problem med t ex 10.10 (som är den egentliga
> svenska standarden för klockan 10.10
> enligt språknämnden).

Ske erkänna att det nog är mitt ”fel” att det svenska
standardvisningsformatet (alltså inte inmatningsformatet) för tid i
LibreOffice/OpenOffice.org är hh:mm:ss och inte hh.mm.ss. I en
felrapport för några år sedan, kommer nu inte ihåg exakt vad som var
problemet då, angav jag att svenskt tidsformat var just nyss nämnda,
så detta ändrades på grund av mig, om jag inte minns fel. Jag var
tydligen inte tillräckligt informerad där, utan trodde att vi följde
ISO8601 när det gällde både datum och tid, men det är tydligen bara
när det gäller datum som vi följer den mer exakt (exempelvis ”-”
mellan år, månad och dag istället för ”/” som vissa andra länder har).

Håller i alla fall med om att inmatning i form av aa.b bör tolkas som
tid och inte datum, exempelvis att 11.4 bör tolkas som klockan 11:04
(ja, jag envisas med att använda det internationella ISO8601-formatet
i alla lägen…) och inte som exempelvis 2012-04-11.

>
> För tillfället är inte 20/4 2012 ett av formaten som stöds av svenska
> LibreOffice detta anser jag borde läggas till.

Själv tycker jag att alla i hela världen borde följa ISO8601 till
punkt och pricka, men jag misstänker att jag är ensam om den åsikten i
samma hela värld… Så majoriteten får väl bestämma, om det nu finns
några fler på denna lista än du och jag… :P Men jag är i alla fall
emot att skriva datum som dd/mm yyyy. Dock tycker jag det är ännu
sämre med dd/mm/yyyy eller om man bara använder två siffror för årtal.
Men visst, vill folk ha det så, så får det väl bli så. Jag akn ju bara
låta bli att använda det…


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ

>
> http://erack.org/blog/archives/8-LibreOffice-date-acceptance-patterns.html
>
> --
> Med vänlig hälsning
> Niklas Johansson
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Vad ska tolkas som datum i tabeller och Calc

Det enda jag vill är att se till att valet finns där ifall någon behöver
det. Jag kan inte minnas senaste
gången jag skrev ett datum som 11/3 2010. Formatet 20.2.2012 kan jag
inte ens minnas att jag använt
men det lär användas i alla språk i EU-dokument, därmed finns ett behov
att kunna hantera detta format.
Om vi automatiskt ska tolka detta som ett datum är en annan fråga och
det är den frågan som är mest
aktuell just nu.

Jag låter frågan om vad som ska valideras som datum bero ett par
versioner så får vi utvärdera
effekterna därefter. Däremot tänkte jag slänga iväg en fråga om
möjligheten att acceptera
både . och : som avgränsare vid tidpunkter.

Framöver hoppas jag få med lite fler datumformat, men det kommer nog
också att vara något
som görs längre fram.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


Johnny Rosenberg skrev 2012-01-16 20:31:

> Den 16 januari 2012 09:54 skrev Niklas Johansson<[hidden email]>:
>> Hej
>>
>> LibreOffice har skärpt vad som ska tolkas som ett datum. Tidigare har
>> exempelvis 10/10/ tolkats som ett datum
>> vilket det inte gör nu. Vi skulle behöva ange vad som ska tolkas som ett
>> datum, t ex D/M. Läs blogginlägget som
>> jag länkar till nedan. Jag skulle gärna se att 10-10 tolkades som 10 oktober
>> (aktuellt år), detta trots att jag inte
>> skulle vilja se ett datum angivet på detta sett.
>>
>> Även om svenska språknämnden godkänner 11.4 som den 11 april så bör detta
>> inte vid inmatning tolkas som
>> ett datum då vi i så fall får problem med t ex 10.10 (som är den egentliga
>> svenska standarden för klockan 10.10
>> enligt språknämnden).
> Ske erkänna att det nog är mitt ”fel” att det svenska
> standardvisningsformatet (alltså inte inmatningsformatet) för tid i
> LibreOffice/OpenOffice.org är hh:mm:ss och inte hh.mm.ss. I en
> felrapport för några år sedan, kommer nu inte ihåg exakt vad som var
> problemet då, angav jag att svenskt tidsformat var just nyss nämnda,
> så detta ändrades på grund av mig, om jag inte minns fel. Jag var
> tydligen inte tillräckligt informerad där, utan trodde att vi följde
> ISO8601 när det gällde både datum och tid, men det är tydligen bara
> när det gäller datum som vi följer den mer exakt (exempelvis ”-”
> mellan år, månad och dag istället för ”/” som vissa andra länder har).
>
> Håller i alla fall med om att inmatning i form av aa.b bör tolkas som
> tid och inte datum, exempelvis att 11.4 bör tolkas som klockan 11:04
> (ja, jag envisas med att använda det internationella ISO8601-formatet
> i alla lägen…) och inte som exempelvis 2012-04-11.
>
>> För tillfället är inte 20/4 2012 ett av formaten som stöds av svenska
>> LibreOffice detta anser jag borde läggas till.
> Själv tycker jag att alla i hela världen borde följa ISO8601 till
> punkt och pricka, men jag misstänker att jag är ensam om den åsikten i
> samma hela värld… Så majoriteten får väl bestämma, om det nu finns
> några fler på denna lista än du och jag… :P Men jag är i alla fall
> emot att skriva datum som dd/mm yyyy. Dock tycker jag det är ännu
> sämre med dd/mm/yyyy eller om man bara använder två siffror för årtal.
> Men visst, vill folk ha det så, så får det väl bli så. Jag akn ju bara
> låta bli att använda det…
>
>
> Vänliga hälsningar
>
> Johnny Rosenberg
> ジョニー・ローゼンバーグ
>
>> http://erack.org/blog/archives/8-LibreOffice-date-acceptance-patterns.html
>>
>> --
>> Med vänlig hälsning
>> Niklas Johansson
>>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Vad ska tolkas som datum i tabeller och Calc

Den 17 januari 2012 09:33 skrev Niklas Johansson <[hidden email]>:

> Det enda jag vill är att se till att valet finns där ifall någon behöver
> det. Jag kan inte minnas senaste
> gången jag skrev ett datum som 11/3 2010. Formatet 20.2.2012 kan jag inte
> ens minnas att jag använt
> men det lär användas i alla språk i EU-dokument, därmed finns ett behov att
> kunna hantera detta format.
> Om vi automatiskt ska tolka detta som ett datum är en annan fråga och det är
> den frågan som är mest
> aktuell just nu.
>
> Jag låter frågan om vad som ska valideras som datum bero ett par versioner
> så får vi utvärdera
> effekterna därefter. Däremot tänkte jag slänga iväg en fråga om möjligheten
> att acceptera
> både . och : som avgränsare vid tidpunkter.

Jag tycker nog det i alla fall. Punkt för att det är svensk standard
och kolon för att det är ISO-standard.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


>
> Framöver hoppas jag få med lite fler datumformat, men det kommer nog också
> att vara något
> som görs längre fram.
>
>
> Med vänlig hälsning
> Niklas Johansson
>
>
> Johnny Rosenberg skrev 2012-01-16 20:31:
>
>> Den 16 januari 2012 09:54 skrev Niklas
>> Johansson<[hidden email]>:
>>>
>>> Hej
>>>
>>> LibreOffice har skärpt vad som ska tolkas som ett datum. Tidigare har
>>> exempelvis 10/10/ tolkats som ett datum
>>> vilket det inte gör nu. Vi skulle behöva ange vad som ska tolkas som ett
>>> datum, t ex D/M. Läs blogginlägget som
>>> jag länkar till nedan. Jag skulle gärna se att 10-10 tolkades som 10
>>> oktober
>>> (aktuellt år), detta trots att jag inte
>>> skulle vilja se ett datum angivet på detta sett.
>>>
>>> Även om svenska språknämnden godkänner 11.4 som den 11 april så bör detta
>>> inte vid inmatning tolkas som
>>> ett datum då vi i så fall får problem med t ex 10.10 (som är den
>>> egentliga
>>> svenska standarden för klockan 10.10
>>> enligt språknämnden).
>>
>> Ske erkänna att det nog är mitt ”fel” att det svenska
>> standardvisningsformatet (alltså inte inmatningsformatet) för tid i
>> LibreOffice/OpenOffice.org är hh:mm:ss och inte hh.mm.ss. I en
>> felrapport för några år sedan, kommer nu inte ihåg exakt vad som var
>> problemet då, angav jag att svenskt tidsformat var just nyss nämnda,
>> så detta ändrades på grund av mig, om jag inte minns fel. Jag var
>> tydligen inte tillräckligt informerad där, utan trodde att vi följde
>> ISO8601 när det gällde både datum och tid, men det är tydligen bara
>> när det gäller datum som vi följer den mer exakt (exempelvis ”-”
>> mellan år, månad och dag istället för ”/” som vissa andra länder har).
>>
>> Håller i alla fall med om att inmatning i form av aa.b bör tolkas som
>> tid och inte datum, exempelvis att 11.4 bör tolkas som klockan 11:04
>> (ja, jag envisas med att använda det internationella ISO8601-formatet
>> i alla lägen…) och inte som exempelvis 2012-04-11.
>>
>>> För tillfället är inte 20/4 2012 ett av formaten som stöds av svenska
>>> LibreOffice detta anser jag borde läggas till.
>>
>> Själv tycker jag att alla i hela världen borde följa ISO8601 till
>> punkt och pricka, men jag misstänker att jag är ensam om den åsikten i
>> samma hela värld… Så majoriteten får väl bestämma, om det nu finns
>> några fler på denna lista än du och jag… :P Men jag är i alla fall
>> emot att skriva datum som dd/mm yyyy. Dock tycker jag det är ännu
>> sämre med dd/mm/yyyy eller om man bara använder två siffror för årtal.
>> Men visst, vill folk ha det så, så får det väl bli så. Jag akn ju bara
>> låta bli att använda det…
>>
>>
>> Vänliga hälsningar
>>
>> Johnny Rosenberg
>> ジョニー・ローゼンバーグ
>>
>>>
>>> http://erack.org/blog/archives/8-LibreOffice-date-acceptance-patterns.html
>>>
>>> --
>>> Med vänlig hälsning
>>> Niklas Johansson
>>>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Vad ska tolkas som datum i tabeller och Calc

Jag har läst på lite mer om EU-dokument och datumformat som används
däri. Om jag förstått det hela rätt
så skrivs datum i löpande text med ord och bokstäver, ex. 20 maj 2012.
Däremot används 20.5.2012 i fotnoter
m.m.
Som jag förstått det så förutsatt att vi inte gör något alls så kommer
det att fungera som det alltid gjort, dvs
tecknen . / - tillsammans med grupper om två siffror godkänns som datum.

När jag tittade igenom vilka format vi föreslår idag så hittar jag tre
dubbletter av YYYY-MM-DD samt av
YY-MM-DD. Dubbletterna borde sannolikt kunna städas bort för att göra
listan mer överblickbar.

Då det är viktigt med noggrannhet och jag har ont om tid just nu, så
kommer jag inte göra mycket åt det
hela inför 3.5.0. Jag lägger fram ett förslag senare där jag listar de
förslag på formatkoder som jag
anser borde stå under sektionerna Datum och Tid. Jag kommer dock att
skicka ett meddelande
och föreslå att tidformaten HH.MM, HH.MM.SS samt MM.SS ska läggas till
och höra ifall vi kan hindra att
1.1 tolkas som datum.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


Johnny Rosenberg skrev 2012-01-17 16:57:

> Den 17 januari 2012 09:33 skrev Niklas Johansson<[hidden email]>:
>> Det enda jag vill är att se till att valet finns där ifall någon behöver
>> det. Jag kan inte minnas senaste
>> gången jag skrev ett datum som 11/3 2010. Formatet 20.2.2012 kan jag inte
>> ens minnas att jag använt
>> men det lär användas i alla språk i EU-dokument, därmed finns ett behov att
>> kunna hantera detta format.
>> Om vi automatiskt ska tolka detta som ett datum är en annan fråga och det är
>> den frågan som är mest
>> aktuell just nu.
>>
>> Jag låter frågan om vad som ska valideras som datum bero ett par versioner
>> så får vi utvärdera
>> effekterna därefter. Däremot tänkte jag slänga iväg en fråga om möjligheten
>> att acceptera
>> både . och : som avgränsare vid tidpunkter.
> Jag tycker nog det i alla fall. Punkt för att det är svensk standard
> och kolon för att det är ISO-standard.
>
>
> Vänliga hälsningar
>
> Johnny Rosenberg
>
>
>> Framöver hoppas jag få med lite fler datumformat, men det kommer nog också
>> att vara något
>> som görs längre fram.
>>
>>
>> Med vänlig hälsning
>> Niklas Johansson
>>
>>
>> Johnny Rosenberg skrev 2012-01-16 20:31:
>>
>>> Den 16 januari 2012 09:54 skrev Niklas
>>> Johansson<[hidden email]>:
>>>> Hej
>>>>
>>>> LibreOffice har skärpt vad som ska tolkas som ett datum. Tidigare har
>>>> exempelvis 10/10/ tolkats som ett datum
>>>> vilket det inte gör nu. Vi skulle behöva ange vad som ska tolkas som ett
>>>> datum, t ex D/M. Läs blogginlägget som
>>>> jag länkar till nedan. Jag skulle gärna se att 10-10 tolkades som 10
>>>> oktober
>>>> (aktuellt år), detta trots att jag inte
>>>> skulle vilja se ett datum angivet på detta sett.
>>>>
>>>> Även om svenska språknämnden godkänner 11.4 som den 11 april så bör detta
>>>> inte vid inmatning tolkas som
>>>> ett datum då vi i så fall får problem med t ex 10.10 (som är den
>>>> egentliga
>>>> svenska standarden för klockan 10.10
>>>> enligt språknämnden).
>>> Ske erkänna att det nog är mitt ”fel” att det svenska
>>> standardvisningsformatet (alltså inte inmatningsformatet) för tid i
>>> LibreOffice/OpenOffice.org är hh:mm:ss och inte hh.mm.ss. I en
>>> felrapport för några år sedan, kommer nu inte ihåg exakt vad som var
>>> problemet då, angav jag att svenskt tidsformat var just nyss nämnda,
>>> så detta ändrades på grund av mig, om jag inte minns fel. Jag var
>>> tydligen inte tillräckligt informerad där, utan trodde att vi följde
>>> ISO8601 när det gällde både datum och tid, men det är tydligen bara
>>> när det gäller datum som vi följer den mer exakt (exempelvis ”-”
>>> mellan år, månad och dag istället för ”/” som vissa andra länder har).
>>>
>>> Håller i alla fall med om att inmatning i form av aa.b bör tolkas som
>>> tid och inte datum, exempelvis att 11.4 bör tolkas som klockan 11:04
>>> (ja, jag envisas med att använda det internationella ISO8601-formatet
>>> i alla lägen…) och inte som exempelvis 2012-04-11.
>>>
>>>> För tillfället är inte 20/4 2012 ett av formaten som stöds av svenska
>>>> LibreOffice detta anser jag borde läggas till.
>>> Själv tycker jag att alla i hela världen borde följa ISO8601 till
>>> punkt och pricka, men jag misstänker att jag är ensam om den åsikten i
>>> samma hela värld… Så majoriteten får väl bestämma, om det nu finns
>>> några fler på denna lista än du och jag… :P Men jag är i alla fall
>>> emot att skriva datum som dd/mm yyyy. Dock tycker jag det är ännu
>>> sämre med dd/mm/yyyy eller om man bara använder två siffror för årtal.
>>> Men visst, vill folk ha det så, så får det väl bli så. Jag akn ju bara
>>> låta bli att använda det…
>>>
>>>
>>> Vänliga hälsningar
>>>
>>> Johnny Rosenberg
>>> ジョニー・ローゼンバーグ
>>>
>>>> http://erack.org/blog/archives/8-LibreOffice-date-acceptance-patterns.html
>>>>
>>>> --
>>>> Med vänlig hälsning
>>>> Niklas Johansson
>>>>
>> --
>> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>> deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted