[sv-discuss]

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Annamaria Nelson Annamaria Nelson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss]

Hej, vet inte om jag har hamnat på rätt ställe, om inte kanske någon kan
hjälpa mig att dirigera rätt.
Ok. mitt problem är: Har haft LibreOffice gratis version i många år och
mycket nöjd med. Brukar betala ändå när jag gör uppdateringar, för det
känns bra att göra.
Windows Office skickar påminnelsen hela tiden att jag skall ladda ner deras
office paket men jag vill inte.
Ett nytt fenomen som har dykt upp i senaste tiden.... helt plötsligt kan
jag inte skriva ut mina dokument gjorda i Libre office alt annat går bra
att skriva ut, men om jag t.ex kopierar samma LibreO. dokument in i en mail
o skickar till mig själv , då går det bra att skriva ut.
Känner mig nästan trakasserad av Windows, för ofta (inte alltid)  kommer
upp en jätteskylt över min dokument gjorda i LibreOffice att jag skall
beställa deras office paket som sedan tar flera steg att kunna klicka bort.
Kan jag göra någonting för att slippa Windows?
vänliga hälsningar
Annamaria Nelson

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy