[sv-users] Ännu ett fall av felöversättning av ”Basic”…

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Ännu ett fall av felöversättning av ”Basic”…

I Basic-IDE, när man håller muspekaren över diskettikonen, står det
”Exportera grundläggande”. Även ikonen till vänster är drabbad, ”Importera
grundläggande”. I båda fallen ska givetvis ordet ”grundläggande” bytas ut
mot ”Basic”.
Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy