[sv-users] Backup?

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Per Schoerner-2 Per Schoerner-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Backup?

Hej
På senaste tiden har jag lagt märke till att LO afta ser ut att hänga
upp sig, plötsligt börjar disken arbeta och CPUuttaget ligger runt 20%,
programmet blir segt att jobba med. Jag jobbar i Base, och vid
undersökning så visar det sig att LO ser ut att vilja ta en backup av
något slag. Jag nu har c:a 10000 filer i biblioteket
....\Roaming\LibreOffice\4\user\backup, och fler blir det när detta
händer, endast ett fåtal innehåller något data, alla andra är tomma. Om
jag i det läget stänger LO så går aktiviteten ner till normalt, ja det
tar någon minut, sen kan jag starta LO igen. Kan något förklara vad det
är som händer? Jag har senaste versionen för Windows.

Per

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Backup?

Hej Per

Hur ser dina inställningar ut för säkerhetskopior samt
återställningsinformation?

Du hittar dessa inställningar ifall du går till Verktyg -> Alternativ. I
dialogen som kommer upp expanderar du gruppen Ladda/spara, i listan till
vänster, och väljer Allmänt.

  * Skapa alltid säkerhetskopia
  * Spara återställningsinformation var xx minut

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Per Schoerner skrev 2013-08-06 01:14:

> Hej
> På senaste tiden har jag lagt märke till att LO afta ser ut att hänga
> upp sig, plötsligt börjar disken arbeta och CPUuttaget ligger runt
> 20%, programmet blir segt att jobba med. Jag jobbar i Base, och vid
> undersökning så visar det sig att LO ser ut att vilja ta en backup av
> något slag. Jag nu har c:a 10000 filer i biblioteket
> ....\Roaming\LibreOffice\4\user\backup, och fler blir det när detta
> händer, endast ett fåtal innehåller något data, alla andra är tomma.
> Om jag i det läget stänger LO så går aktiviteten ner till normalt, ja
> det tar någon minut, sen kan jag starta LO igen. Kan något förklara
> vad det är som händer? Jag har senaste versionen för Windows.
>
> Per
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Per Schoerner Per Schoerner
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Backup?

Hej
Skapa alltid säkerhetskopia är inte ibockat och spara
återställningsinformation var 15 minut.
Kan tillägga att när detta händer så skapas ungefär 40 tomma filer per
minut.

Per

Niklas Johansson skrev 2013-08-06 09:47:

> Hej Per
>
> Hur ser dina inställningar ut för säkerhetskopior samt
> återställningsinformation?
>
> Du hittar dessa inställningar ifall du går till Verktyg -> Alternativ. I
> dialogen som kommer upp expanderar du gruppen Ladda/spara, i listan till
> vänster, och väljer Allmänt.
>
> * Skapa alltid säkerhetskopia
> * Spara återställningsinformation var xx minut
>
> Med vänlig hälsning
> Niklas Johansson
>
> Per Schoerner skrev 2013-08-06 01:14:
>> Hej
>> På senaste tiden har jag lagt märke till att LO afta ser ut att hänga
>> upp sig, plötsligt börjar disken arbeta och CPUuttaget ligger runt
>> 20%, programmet blir segt att jobba med. Jag jobbar i Base, och vid
>> undersökning så visar det sig att LO ser ut att vilja ta en backup av
>> något slag. Jag nu har c:a 10000 filer i biblioteket
>> ....\Roaming\LibreOffice\4\user\backup, och fler blir det när detta
>> händer, endast ett fåtal innehåller något data, alla andra är tomma.
>> Om jag i det läget stänger LO så går aktiviteten ner till normalt, ja
>> det tar någon minut, sen kan jag starta LO igen. Kan något förklara
>> vad det är som händer? Jag har senaste versionen för Windows.
>>
>> Per
>>
>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Backup?

Hej Per

Känner du dig bekväm nog att ställa frågan på engelska så skulle jag
rekommendera att du ställer frågan på den engelska användarlistan
[hidden email]. Det finns i alla fall några personer där
som använder Base mer än mig och därmed är chansen större att du hittar
någon som varit med om något liknande. Om du inte känner dig bekväm så
hör av dig direkt till mig så kan jag försöka hjälpa dig så gott jag kan.

Som ett experiment kan du prova att bocka ur spara
återställningsinformation. Det låter sannolikt att det är den funktionen
som ställer till problem för dig. Jag vill minnas att jag hört att det
finns en del buggrapporter runt i kring den funktionen om än jag själv
aldrig haft problem med den.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Per Schoerner skrev 2013-08-06 17:09:

> Hej
> Skapa alltid säkerhetskopia är inte ibockat och spara
> återställningsinformation var 15 minut.
> Kan tillägga att när detta händer så skapas ungefär 40 tomma filer per
> minut.
>
> Per
>
> Niklas Johansson skrev 2013-08-06 09:47:
>> Hej Per
>>
>> Hur ser dina inställningar ut för säkerhetskopior samt
>> återställningsinformation?
>>
>> Du hittar dessa inställningar ifall du går till Verktyg -> Alternativ. I
>> dialogen som kommer upp expanderar du gruppen Ladda/spara, i listan till
>> vänster, och väljer Allmänt.
>>
>> * Skapa alltid säkerhetskopia
>> * Spara återställningsinformation var xx minut
>>
>> Med vänlig hälsning
>> Niklas Johansson
>>
>> Per Schoerner skrev 2013-08-06 01:14:
>>> Hej
>>> På senaste tiden har jag lagt märke till att LO afta ser ut att hänga
>>> upp sig, plötsligt börjar disken arbeta och CPUuttaget ligger runt
>>> 20%, programmet blir segt att jobba med. Jag jobbar i Base, och vid
>>> undersökning så visar det sig att LO ser ut att vilja ta en backup av
>>> något slag. Jag nu har c:a 10000 filer i biblioteket
>>> ....\Roaming\LibreOffice\4\user\backup, och fler blir det när detta
>>> händer, endast ett fåtal innehåller något data, alla andra är tomma.
>>> Om jag i det läget stänger LO så går aktiviteten ner till normalt, ja
>>> det tar någon minut, sen kan jag starta LO igen. Kan något förklara
>>> vad det är som händer? Jag har senaste versionen för Windows.
>>>
>>> Per
>>>
>>
>>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted