[sv-users] Beräkna ålder

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Karin Albinsson Karin Albinsson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Beräkna ålder

Hej!

Jag har en databas på över 700 personer och vill beräkna ålder i år mellan
födelsedatum och ett annat datum (det senare datumet varierar). Exempelvis
1984-01-10 och 2010-09-25.

Mvh
Karin Albinsson

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Beräkna ålder

Är det ålder i år utifrån dagen datum eller under året?
//Jan

Den 2017-10-23 kl. 12:34, skrev Karin Albinsson:
> Hej!
>
> Jag har en databas på över 700 personer och vill beräkna ålder i år mellan
> födelsedatum och ett annat datum (det senare datumet varierar). Exempelvis
> 1984-01-10 och 2010-09-25.
>
> Mvh
> Karin Albinsson
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Jan Flikweert Jan Flikweert
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Beräkna ålder

CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Jan Flikweert Jan Flikweert
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Beräkna ålder

CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Beräkna ålder

Om "hela år" räcker, skulle kanske följande fungera? (svensk version)
Cell A1 => 1984-01-10
Cell B1 => 2010-09-25
Cell C1 => =ÅR(B1)-ÅR(A1)
Cell D1 => år
Ekvationen ger samma resultat även om Cell B1 = 2010-01-09

Önskas årtalet mer exakt blir formeln lite mer komplicerad (som visats)

//Jan

Den 2017-10-23 kl. 14:47, skrev Jan Flikweert:

> Hej!
>
> Nu ett exempel med ålder. Se cell a3.
>
> https://drive.google.com/open?id=0B8X24IrD0EquYmFYOHVlSXNJZDg
>
> På nederländska: Cell B3:
> =ALS((ZELFDE.DAG(NU();-((JAAR(NU())-JAAR(B1))*12))>B1);JAAR(NU())-JAAR(B1);JAAR(NU())-JAAR(B1)-1)
>
> Med vänliga hälsningar,
>
> Jan Flikweert
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> Sent from: http://nabble.documentfoundation.org/Users-f3890426.html
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted