[sv-users] Bouncing messages

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
marie.syren marie.syren
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Bouncing messages

What am I supposed to do?  My number is 437.

Marie Syrén
[hidden email]
--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Bouncing messages

2017-12-18 21:41 GMT+01:00 <[hidden email]>:

> What am I supposed to do?  My number is 437.
>

Du vet att detta är en mail-lista på svenska, va? Du behöver alltså inte
skriva på engelska i detta fall.

Så, för att återgå till frågan, vad är det du undrar? Bouncing messages?
Vad är det du försöker göra och exakt vad händer? Vad förväntar du dig ska
hända? Pratar vi om LibreOffice, om mail-listan eller något annat? Vad är
det för nummer (”437”) du pratar om?


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


>
> Marie Syrén
> [hidden email]
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.
> libreoffice.org
> Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-
> unsubscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted