[sv-users] Brevpapper - tips och råd!

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Brevpapper - tips och råd!

Hej!

Funderar på att göra ett standard brevpapper / dokument i Writer.
Finns det några grundläggande regler?
Vad ska man tänka på?

Jag tror att det blir två typer.

Ett brevpapper på en sida.
Kan man få en svag sid-mitt markering (som inte skrivs ut?)
Bra att se var mitten är om man ska skriva ett papper som ska vikas.
Vad är bäst? (enklast att fatta för användaren?)
Att använda en helt ny formatmall med eget namn? (hur man gjorde det)
eller modifiera standardmallen?
Visst kunde man öppna Writer med en förutbestämd egen formatmall?

Den andra mallen ska nog innehålla både innehållsförteckning,
sidnumrering och kanske register mm.
Eventuellt någon form av versionsnummer eller datum. (Hur väljer man
datum - senast ändrad, inte utskriftsdatum?)
osv.
Så kommer man till "Rubrik1" "Rubrik2" osv.
Jag tycker inte att rubriker och underrubriker har rätt "snitts" i
LibreOffice.
Men det kanske ska vara så? (eller finns det andra tumregler)
Samma sak gäller förmodligen val av teckensnitt.

//Jan Ö

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Christer Nilsson Christer Nilsson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: [sv-users] Brevpapper - tips och råd!

Hej!

Det du beskriver är väl närmast en dokument- och en rapportmall. Vi har
dessa i vårt sortiment med mallar för såväl Open/LibreOffice som för Ms
Office.

Det finns sedan länge en svensk standard för utformning av dokument som
följs helt (framförallt i offentliga verksamheter) eller delvis. Bland annat
innehåller den anvisningar för vilka uppgifter som ska anges i sidhuvud resp
sidfot samt placeringen av uppgifterna.

Du är välkommen att höra av dig!

Christer Nilsson
FORMsoft AB
Telefon 070-634 27 63

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jan Öhman [mailto:[hidden email]]
Skickat: den 27 januari 2014 19:08
Till: [hidden email]
Ämne: [sv-users] Brevpapper - tips och råd!

Hej!

Funderar på att göra ett standard brevpapper / dokument i Writer.
Finns det några grundläggande regler?
Vad ska man tänka på?

Jag tror att det blir två typer.

Ett brevpapper på en sida.
Kan man få en svag sid-mitt markering (som inte skrivs ut?) Bra att se var
mitten är om man ska skriva ett papper som ska vikas.
Vad är bäst? (enklast att fatta för användaren?) Att använda en helt ny
formatmall med eget namn? (hur man gjorde det) eller modifiera
standardmallen?
Visst kunde man öppna Writer med en förutbestämd egen formatmall?

Den andra mallen ska nog innehålla både innehållsförteckning, sidnumrering
och kanske register mm.
Eventuellt någon form av versionsnummer eller datum. (Hur väljer man datum -
senast ändrad, inte utskriftsdatum?) osv.
Så kommer man till "Rubrik1" "Rubrik2" osv.
Jag tycker inte att rubriker och underrubriker har rätt "snitts" i
LibreOffice.
Men det kanske ska vara så? (eller finns det andra tumregler) Samma sak
gäller förmodligen val av teckensnitt.

//Jan Ö

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems?
http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Brevpapper - tips och råd!

Låter spännande!
Den informationen (svensk standard) skulle jag gärna ta del av.
Finns dessa mallar redan inmatade i LibreOffice?

//Jan Ö


Christer Nilsson skrev 2014-01-28 17:25:

> Hej!
>
> Det du beskriver är väl närmast en dokument- och en rapportmall. Vi har
> dessa i vårt sortiment med mallar för såväl Open/LibreOffice som för Ms
> Office.
>
> Det finns sedan länge en svensk standard för utformning av dokument som
> följs helt (framförallt i offentliga verksamheter) eller delvis. Bland annat
> innehåller den anvisningar för vilka uppgifter som ska anges i sidhuvud resp
> sidfot samt placeringen av uppgifterna.
>
> Du är välkommen att höra av dig!
>
> Christer Nilsson
> FORMsoft AB
> Telefon 070-634 27 63
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Jan Öhman [mailto:[hidden email]]
> Skickat: den 27 januari 2014 19:08
> Till: [hidden email]
> Ämne: [sv-users] Brevpapper - tips och råd!
>
> Hej!
>
> Funderar på att göra ett standard brevpapper / dokument i Writer.
> Finns det några grundläggande regler?
> Vad ska man tänka på?
>
> Jag tror att det blir två typer.
>
> Ett brevpapper på en sida.
> Kan man få en svag sid-mitt markering (som inte skrivs ut?) Bra att se var
> mitten är om man ska skriva ett papper som ska vikas.
> Vad är bäst? (enklast att fatta för användaren?) Att använda en helt ny
> formatmall med eget namn? (hur man gjorde det) eller modifiera
> standardmallen?
> Visst kunde man öppna Writer med en förutbestämd egen formatmall?
>
> Den andra mallen ska nog innehålla både innehållsförteckning, sidnumrering
> och kanske register mm.
> Eventuellt någon form av versionsnummer eller datum. (Hur väljer man datum -
> senast ändrad, inte utskriftsdatum?) osv.
> Så kommer man till "Rubrik1" "Rubrik2" osv.
> Jag tycker inte att rubriker och underrubriker har rätt "snitts" i
> LibreOffice.
> Men det kanske ska vara så? (eller finns det andra tumregler) Samma sak
> gäller förmodligen val av teckensnitt.
>
> //Jan Ö
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
> Problems?
> http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted