[sv-users] Byta bakgrundsfärg på papper!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Byta bakgrundsfärg på papper!

Hej!

Normalt när jag öppnar ett dokument i Writer är bakgrundsfärgen vit.
Önskar byta "pappers färg" från vit till svart / blå eller ...

Enda sättet jag kom på är att lägga en färgad yta som "bakgrund",
men det blir betydligt svårare att hantera dokumentet i övrigt.

Vill man ändra texten blir oftast bakgrunden aktiverad och det blir lite
"knöligt" att redigera...

Finns det något annat sätt att få en färgad bakgrund?

//Jan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Byta bakgrundsfärg på papper!

Hej Jan

Du kan anpassa diverse färginställningar för programmet via Verktyg -
Alternativ - LibreOffice - Programmets färger.

Förutsatt att jag tolkar dig rätt så bör första inställningen
dokumentbakgrund vara det du söker. Förslagsvis sparar du sedan ett
färgschema med den mörka bakgrunden så att du enkelt kan växla mellan
dina anpassade färginställningar och standardinställnigarna.

/Niklas


On 2017-03-31 16:49, Jan Öhman wrote:

> Hej!
>
> Normalt när jag öppnar ett dokument i Writer är bakgrundsfärgen vit.
> Önskar byta "pappers färg" från vit till svart / blå eller ...
>
> Enda sättet jag kom på är att lägga en färgad yta som "bakgrund",
> men det blir betydligt svårare att hantera dokumentet i övrigt.
>
> Vill man ändra texten blir oftast bakgrunden aktiverad och det blir
> lite "knöligt" att redigera...
>
> Finns det något annat sätt att få en färgad bakgrund?
>
> //Jan
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted