[sv-users] Calc - Filter och sortering mm.

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Calc - Filter och sortering mm.

Hej!
Jag har problem att filtrera / sortera kolumner.
Mitt ordinarie kalkylblad innehåller nästan 30000 rader och ca. 25
kolumner och är inte så enkelt att få överblick på.

Första raden (eller raderna) i kalkylbladet innehåller ett huvud med
bla. Information och kolumn rubriker.

Antag att ett kalkylblad finns med följande innehåll
(Cellnamn = Innehåll)
B1 = Testkalkyl

A2 = Benämning
A3 = Prod-A
A4 = Prod-C
A5 = Prod-A
A6 = Prod-B

B2 = Antal
B3 = 10
B4 = 12
B5 = 5
B6 = 13

C2 = Enhet
C3 = st
C4 = förp
C5 = st
C6 = kg

Jag önskar lägga till ett filter för att enklare kunna kontrollera t.ex.
stavfel eller andra "konstigheter".
Om rubriken hade omfattat endast rad1, hade hela kalkylbladet markerats
och filtret aktiverats genom att välja "Data/Filter/Autofilter" svarat
på frågan att Rad 1 är en kolumnrubrik.
Vad man använder "Standardfilter..." och "Specialfilter..." till har jag
inte fått kläm på.
(Tills nu har jag lagt till kolumner ovanför rubriken i efterhand - lite
hantverk...)

Fråga1
Hur skapar man en kolumnrubrik?

Fråga2
Är det möjligt att sortera i flera nivåer?
Dvs.
I förstahand skall kolumn1 vara sorterad t.ex. i alfabetisk ordning,
stigande
I andra hand skall kolumn2 sorteras (tex. fallade) utifrån kolumn1

Fråga3
Vilka möjligheter finns om jag inte vill / behöver skapa ett filter
först för att sortera och hålla rubriken utanför?
Ex.
Antag att jag I exemplet ovan markerar kolumn "B" och väljer "sortera"
stigande, uppstår en fråga.:
"Sorteringsintervall
..... Vill du öka sorteringsintervallet till A1:C6 eller sortera det
markerade intervallet B1:B1048576?"
Det är OK! - som det ska

men...
Om jag i exemplet ovan, endast markerar t.ex. A3:A6 (dvs. "datat")
uppkommer samma fråga.
"Sorteringsintervall
.... Vill du öka sorteringsintervallet till A1:C6 eller sortera det
markerade intervallet A3:A6?"
Det känns fel när min önskan är att öka sorterings intervallet från
A3:A6 till A3:C6

Är enda möjligheten att markera cellerna A3:C6? (lite svårt med större
kalkylblad)

//Jan Öhman
--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Calc - Filter och sortering mm.

Hej Jan

När det kommer till kolumnrubriker så används normalt första raden av
ett dataområde. I det exempel du beskriver nedan så blir rubriken
Testkalkyl en del av dataområdet då det direkt angränsar till den övriga
datan. Om du infogar en rad emellan rubriken och datan så kommer det
sannolikt att fungera bättre för dig.

Jag testade just att med autofiltret sortera först efter benämning och
sedan efter antal, nu bör tilläggas att jag testar med releasekandidaten
för 4.4 så det kan skilja sig i tidigare versioner.  Men skulle det inte
fungera med autofiltret så kan du använda dialogen Sortera som du hittar
under menyn Data -> Sortera... där du även hittar fler alternativ för
att styra hur du vill att sorteringen ska utföras.

När det kommer till fråga tre så frestas jag att säga läs igenom det
första stycket jag skrev ovan och var noggrann med hur du placerar
information för att förenkla för Calc att "gissa" vad det är du vill
göra och vad som är sammanhängande data.
Den automatiska igenkänningen som Calc gör kan vara lite inkonsekvent.
Åter igen om du lägger till en rad mellan rubriken och tabellen så
kommer igenkänningen att fungera mycket bättre. ;)

Ett tips ifall du ska markera stora områden med data, använd
kortkommandon som Ctrl+Shift+piltangent för att markera allt till slutet
av dataområdet. Dvs om du i exemplet ovan ställer dig i cellen A2 och
trycker Ctrl+Shift+Nedåtpil så markeras området A2:A6 om du sedan
trycker Ctrl+Shift+Högerpil så har du markerat A2:C6. Detta är kanske
stor grej i en liten kalkyl men börjar du jobba med så stora kalkyler
som du beskriver så kan det spara mycket tid. Testa även Ctrl+Piltangent
så du vet vad det kommandot gör.

Hoppas att det klarnar något för dig.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Jan Öhman skrev den 2015-01-14 13:57:

> Hej!
> Jag har problem att filtrera / sortera kolumner.
> Mitt ordinarie kalkylblad innehåller nästan 30000 rader och ca. 25
> kolumner och är inte så enkelt att få överblick på.
>
> Första raden (eller raderna) i kalkylbladet innehåller ett huvud med
> bla. Information och kolumn rubriker.
>
> Antag att ett kalkylblad finns med följande innehåll
> (Cellnamn = Innehåll)
> B1 = Testkalkyl
>
> A2 = Benämning
> A3 = Prod-A
> A4 = Prod-C
> A5 = Prod-A
> A6 = Prod-B
>
> B2 = Antal
> B3 = 10
> B4 = 12
> B5 = 5
> B6 = 13
>
> C2 = Enhet
> C3 = st
> C4 = förp
> C5 = st
> C6 = kg
>
> Jag önskar lägga till ett filter för att enklare kunna kontrollera
> t.ex. stavfel eller andra "konstigheter".
> Om rubriken hade omfattat endast rad1, hade hela kalkylbladet
> markerats och filtret aktiverats genom att välja
> "Data/Filter/Autofilter" svarat på frågan att Rad 1 är en kolumnrubrik.
> Vad man använder "Standardfilter..." och "Specialfilter..." till har
> jag inte fått kläm på.
> (Tills nu har jag lagt till kolumner ovanför rubriken i efterhand -
> lite hantverk...)
>
> Fråga1
> Hur skapar man en kolumnrubrik?
>
> Fråga2
> Är det möjligt att sortera i flera nivåer?
> Dvs.
> I förstahand skall kolumn1 vara sorterad t.ex. i alfabetisk ordning,
> stigande
> I andra hand skall kolumn2 sorteras (tex. fallade) utifrån kolumn1
>
> Fråga3
> Vilka möjligheter finns om jag inte vill / behöver skapa ett filter
> först för att sortera och hålla rubriken utanför?
> Ex.
> Antag att jag I exemplet ovan markerar kolumn "B" och väljer "sortera"
> stigande, uppstår en fråga.:
> "Sorteringsintervall
> ..... Vill du öka sorteringsintervallet till A1:C6 eller sortera det
> markerade intervallet B1:B1048576?"
> Det är OK! - som det ska
>
> men...
> Om jag i exemplet ovan, endast markerar t.ex. A3:A6 (dvs. "datat")
> uppkommer samma fråga.
> "Sorteringsintervall
> .... Vill du öka sorteringsintervallet till A1:C6 eller sortera det
> markerade intervallet A3:A6?"
> Det känns fel när min önskan är att öka sorterings intervallet från
> A3:A6 till A3:C6
>
> Är enda möjligheten att markera cellerna A3:C6? (lite svårt med större
> kalkylblad)
>
> //Jan Öhman
>
>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted