[sv-users] Calc - beräkningar - #Värde!

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Calc - beräkningar - #Värde!

Hej!
Mitt problem just nu är en beräkning av moms i Calc.
Jag vet en summa (med moms), men den är angiven med decimalpunkt. (ex.
B2 .: 19.90)
Med detta tal skall en beräkning göras (ex. C2 .: 19,90 * 0,8 = 15,92),
men resultatet skall presenteras med decimalpunkt (15.92)
Det enda sätt jag kom på, var att skriva denna formel i cellen -
Avrundat till två decimaler
C2 .: =BYT.UT(AVRUNDA(BYT.UT(B2;".";",")*0,8; 2);",";".")
Det verkar fungera.

Men det verkliga problemet är när cellen B2 inte innehåller något alls
(inte "0")
.
Då kommer C2 innehålla texten #Värde!. (Vet inte om andra fel kan uppkomma.)
Om cellen B2 är tom eller något annat fel uppstår, önskar jag att cellen
C2 skall förbli tom.

Hur löser man min önskan på ett bra sätt?

//Jan Ö--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Calc - beräkningar - #Värde!

Hej

Om du vill använda en formel för att lösa problemet skulle jag föreslå
att du använder funktionen nummervärde, ex. NUMMERVÄRDE("19.90"; ".").

Ett annat sätt att hantera situationen är att ställa in cellformatet
till ett språk som använder decimalpunkt, exempelvis Engelska (USA). Du
kan med fördel skapa ett cellformat för själva formatet och sedan
applicera det på de celler som ska ha det.

För att ändra formatet för en enskild cell så:
- högerklicka på cellen och välj *Formatera celler**...*
- på fliken Nummer hittar du en kombinationsruta med titeln Språk.
- ändra denna till Engelska (USA)

Hoppas att detta hjälper dig.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Jan Öhman skrev den 2015-05-07 12:54:

> Hej!
> Mitt problem just nu är en beräkning av moms i Calc.
> Jag vet en summa (med moms), men den är angiven med decimalpunkt. (ex.
> B2 .: 19.90)
> Med detta tal skall en beräkning göras (ex. C2 .: 19,90 * 0,8 =
> 15,92), men resultatet skall presenteras med decimalpunkt (15.92)
> Det enda sätt jag kom på, var att skriva denna formel i cellen -
> Avrundat till två decimaler
> C2 .: =BYT.UT(AVRUNDA(BYT.UT(B2;".";",")*0,8; 2);",";".")
> Det verkar fungera.
>
> Men det verkliga problemet är när cellen B2 inte innehåller något alls
> (inte "0")
> .
> Då kommer C2 innehålla texten #Värde!. (Vet inte om andra fel kan
> uppkomma.)
> Om cellen B2 är tom eller något annat fel uppstår, önskar jag att
> cellen C2 skall förbli tom.
>
> Hur löser man min önskan på ett bra sätt?
>
> //Jan Ö
>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Calc - beräkningar - #Värde!

Tack!

Först löstes problemet med en ganska "komplex" formel.
=BYT.UT(  OM(  BYT.UT(B2;".";",")<>"";  AVRUNDA (BYT.UT(B2;".";",")*0,8
;2 );"");",";".")

Det blev mycket renare med följande formel .:
=BYT.UT(  NUMMERVÄRDE(B2; ".")*0,8  ;",";".")

Dock verkar den inte fungera när cellen "B2" inte innehåller något...
(Error .: #VÄRDE!)

Instruktionen "NUMMERVÄRDE" finns inte beskrivet i hjälpfilen
Version LO - ver 4.2.8.2 swe

//Jan

Niklas Johansson skrev den 2015-05-07 16:40:

> Hej
>
> Om du vill använda en formel för att lösa problemet skulle jag föreslå
> att du använder funktionen nummervärde, ex. NUMMERVÄRDE("19.90"; ".").
>
> Ett annat sätt att hantera situationen är att ställa in cellformatet
> till ett språk som använder decimalpunkt, exempelvis Engelska (USA).
> Du kan med fördel skapa ett cellformat för själva formatet och sedan
> applicera det på de celler som ska ha det.
>
> För att ändra formatet för en enskild cell så:
> - högerklicka på cellen och välj *Formatera celler**...*
> - på fliken Nummer hittar du en kombinationsruta med titeln Språk.
> - ändra denna till Engelska (USA)
>
> Hoppas att detta hjälper dig.
>
> Med vänlig hälsning
> Niklas Johansson
>
> Jan Öhman skrev den 2015-05-07 12:54:
>> Hej!
>> Mitt problem just nu är en beräkning av moms i Calc.
>> Jag vet en summa (med moms), men den är angiven med decimalpunkt.
>> (ex. B2 .: 19.90)
>> Med detta tal skall en beräkning göras (ex. C2 .: 19,90 * 0,8 =
>> 15,92), men resultatet skall presenteras med decimalpunkt (15.92)
>> Det enda sätt jag kom på, var att skriva denna formel i cellen -
>> Avrundat till två decimaler
>> C2 .: =BYT.UT(AVRUNDA(BYT.UT(B2;".";",")*0,8; 2);",";".")
>> Det verkar fungera.
>>
>> Men det verkliga problemet är när cellen B2 inte innehåller något
>> alls (inte "0")
>> .
>> Då kommer C2 innehålla texten #Värde!. (Vet inte om andra fel kan
>> uppkomma.)
>> Om cellen B2 är tom eller något annat fel uppstår, önskar jag att
>> cellen C2 skall förbli tom.
>>
>> Hur löser man min önskan på ett bra sätt?
>>
>> //Jan Ö
>>
>>
>>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Calc - beräkningar - #Värde!

Du skulle ju kunna krångla till det lite och skriva. ;)

=BYT.UT(N(NUMMERVÄRDE(B2;"."))*0,8;",";".")

Personligen hade jag formaterat cellen som jag beskrev i det tidigare
meddelandet och sedan förenklat formeln till.
=N(NUMMERVÄRDE(B2;"."))*0,8

Det verkar som att ingen hjälptext har skrivits om funktionen
NUMMERVÄRDE. Du bör visserligen få en ganska bra uppfattning om du kör
funktionsguiden, jag ser dock att översättningen behöver lite kärlek
där... Tills funktionen blivit dokumenterad så kan ett alternativ vara
att snegla lite på Excels hjälptext för TALVÄRDE (som är deras
översättning av samma funktion).
https://support.office.com/sv-se/article/TALV%C3%84RDE-Funktionen-TALV%C3%84RDE-1b05c8cf-2bfa-4437-af70-596c7ea7d879?ui=sv-SE&rs=sv-SE&ad=SE

Borde vi anpassa oss efter deras översättning och även vi kalla
funktionen för TALVÄRDE?

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Jan Öhman skrev den 2015-05-07 18:41:

> Tack!
>
> Först löstes problemet med en ganska "komplex" formel.
> =BYT.UT(  OM(  BYT.UT(B2;".";",")<>"";  AVRUNDA
> (BYT.UT(B2;".";",")*0,8 ;2 );"");",";".")
>
> Det blev mycket renare med följande formel .:
> =BYT.UT(  NUMMERVÄRDE(B2; ".")*0,8  ;",";".")
>
> Dock verkar den inte fungera när cellen "B2" inte innehåller något...
> (Error .: #VÄRDE!)
>
> Instruktionen "NUMMERVÄRDE" finns inte beskrivet i hjälpfilen
> Version LO - ver 4.2.8.2 swe
>
> //Jan
>
> Niklas Johansson skrev den 2015-05-07 16:40:
>> Hej
>>
>> Om du vill använda en formel för att lösa problemet skulle jag
>> föreslå att du använder funktionen nummervärde, ex.
>> NUMMERVÄRDE("19.90"; ".").
>>
>> Ett annat sätt att hantera situationen är att ställa in cellformatet
>> till ett språk som använder decimalpunkt, exempelvis Engelska (USA).
>> Du kan med fördel skapa ett cellformat för själva formatet och sedan
>> applicera det på de celler som ska ha det.
>>
>> För att ändra formatet för en enskild cell så:
>> - högerklicka på cellen och välj *Formatera celler**...*
>> - på fliken Nummer hittar du en kombinationsruta med titeln Språk.
>> - ändra denna till Engelska (USA)
>>
>> Hoppas att detta hjälper dig.
>>
>> Med vänlig hälsning
>> Niklas Johansson
>>
>> Jan Öhman skrev den 2015-05-07 12:54:
>>> Hej!
>>> Mitt problem just nu är en beräkning av moms i Calc.
>>> Jag vet en summa (med moms), men den är angiven med decimalpunkt.
>>> (ex. B2 .: 19.90)
>>> Med detta tal skall en beräkning göras (ex. C2 .: 19,90 * 0,8 =
>>> 15,92), men resultatet skall presenteras med decimalpunkt (15.92)
>>> Det enda sätt jag kom på, var att skriva denna formel i cellen -
>>> Avrundat till två decimaler
>>> C2 .: =BYT.UT(AVRUNDA(BYT.UT(B2;".";",")*0,8; 2);",";".")
>>> Det verkar fungera.
>>>
>>> Men det verkliga problemet är när cellen B2 inte innehåller något
>>> alls (inte "0")
>>> .
>>> Då kommer C2 innehålla texten #Värde!. (Vet inte om andra fel kan
>>> uppkomma.)
>>> Om cellen B2 är tom eller något annat fel uppstår, önskar jag att
>>> cellen C2 skall förbli tom.
>>>
>>> Hur löser man min önskan på ett bra sätt?
>>>
>>> //Jan Ö
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Calc - beräkningar - #Värde!

Hej!
Detta med Cellformat..
Var smart!, Verkar fungera - ska testa "skarpt" i morgon.
Uppfattade först att hela dokumentet måste anta samma "format", men det
var ju bara enskilda celler..

Dock kvarstår problemet med "tomma celler"
Detta verkar som man måste hantera hur som helst. (jag vill ju inte få
en "0":a eller "#VÄRDE!" i C2 om cellen B2 är tom.)

Tack så så länge!
//Jan Ö

Niklas Johansson skrev den 2015-05-07 22:25:

> Du skulle ju kunna krångla till det lite och skriva. ;)
>
> =BYT.UT(N(NUMMERVÄRDE(B2;"."))*0,8;",";".")
>
> Personligen hade jag formaterat cellen som jag beskrev i det tidigare
> meddelandet och sedan förenklat formeln till.
> =N(NUMMERVÄRDE(B2;"."))*0,8
>
> Det verkar som att ingen hjälptext har skrivits om funktionen
> NUMMERVÄRDE. Du bör visserligen få en ganska bra uppfattning om du kör
> funktionsguiden, jag ser dock att översättningen behöver lite kärlek
> där... Tills funktionen blivit dokumenterad så kan ett alternativ vara
> att snegla lite på Excels hjälptext för TALVÄRDE (som är deras
> översättning av samma funktion).
> https://support.office.com/sv-se/article/TALV%C3%84RDE-Funktionen-TALV%C3%84RDE-1b05c8cf-2bfa-4437-af70-596c7ea7d879?ui=sv-SE&rs=sv-SE&ad=SE 
>
>
> Borde vi anpassa oss efter deras översättning och även vi kalla
> funktionen för TALVÄRDE?
>
> Med vänlig hälsning
> Niklas Johansson
>
> Jan Öhman skrev den 2015-05-07 18:41:
>> Tack!
>>
>> Först löstes problemet med en ganska "komplex" formel.
>> =BYT.UT(  OM(  BYT.UT(B2;".";",")<>"";  AVRUNDA
>> (BYT.UT(B2;".";",")*0,8 ;2 );"");",";".")
>>
>> Det blev mycket renare med följande formel .:
>> =BYT.UT(  NUMMERVÄRDE(B2; ".")*0,8  ;",";".")
>>
>> Dock verkar den inte fungera när cellen "B2" inte innehåller något...
>> (Error .: #VÄRDE!)
>>
>> Instruktionen "NUMMERVÄRDE" finns inte beskrivet i hjälpfilen
>> Version LO - ver 4.2.8.2 swe
>>
>> //Jan
>>
>> Niklas Johansson skrev den 2015-05-07 16:40:
>>> Hej
>>>
>>> Om du vill använda en formel för att lösa problemet skulle jag
>>> föreslå att du använder funktionen nummervärde, ex.
>>> NUMMERVÄRDE("19.90"; ".").
>>>
>>> Ett annat sätt att hantera situationen är att ställa in cellformatet
>>> till ett språk som använder decimalpunkt, exempelvis Engelska (USA).
>>> Du kan med fördel skapa ett cellformat för själva formatet och sedan
>>> applicera det på de celler som ska ha det.
>>>
>>> För att ändra formatet för en enskild cell så:
>>> - högerklicka på cellen och välj *Formatera celler**...*
>>> - på fliken Nummer hittar du en kombinationsruta med titeln Språk.
>>> - ändra denna till Engelska (USA)
>>>
>>> Hoppas att detta hjälper dig.
>>>
>>> Med vänlig hälsning
>>> Niklas Johansson
>>>
>>> Jan Öhman skrev den 2015-05-07 12:54:
>>>> Hej!
>>>> Mitt problem just nu är en beräkning av moms i Calc.
>>>> Jag vet en summa (med moms), men den är angiven med decimalpunkt.
>>>> (ex. B2 .: 19.90)
>>>> Med detta tal skall en beräkning göras (ex. C2 .: 19,90 * 0,8 =
>>>> 15,92), men resultatet skall presenteras med decimalpunkt (15.92)
>>>> Det enda sätt jag kom på, var att skriva denna formel i cellen -
>>>> Avrundat till två decimaler
>>>> C2 .: =BYT.UT(AVRUNDA(BYT.UT(B2;".";",")*0,8; 2);",";".")
>>>> Det verkar fungera.
>>>>
>>>> Men det verkliga problemet är när cellen B2 inte innehåller något
>>>> alls (inte "0")
>>>> .
>>>> Då kommer C2 innehålla texten #Värde!. (Vet inte om andra fel kan
>>>> uppkomma.)
>>>> Om cellen B2 är tom eller något annat fel uppstår, önskar jag att
>>>> cellen C2 skall förbli tom.
>>>>
>>>> Hur löser man min önskan på ett bra sätt?
>>>>
>>>> //Jan Ö
>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>
>>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Calc - beräkningar - #Värde!

Hm...
Jag testade och tyckte att jag fick det att fungera även med tomma
celler igår. Men uppenbarligen gjorde jag något fel... ;)

Hur som helst det här var den formel jag först skrev ihop:
=OM(ÄRFEL(BYT.UT(N(NUMMERVÄRDE(B3;"."))*0,8;",";"."));"";BYT.UT(N(NUMMERVÄRDE(B3;"."))*0,8;",";"."))

Krånglig att läsa av men kan i princip förklaras:
Om beräkningen returnerar något typ av fel, returneras en tom sträng,
annars utför exakt samma beräkning.

Senare såg jag även att funktionen OMFEL fanns och då kan du det lite
kortare
=OMFEL(BYT.UT(N(NUMMERVÄRDE(B4;"."))*0,8;",";".");"")

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Jan Öhman skrev den 2015-05-07 23:27:

> Hej!
> Detta med Cellformat..
> Var smart!, Verkar fungera - ska testa "skarpt" i morgon.
> Uppfattade först att hela dokumentet måste anta samma "format", men
> det var ju bara enskilda celler..
>
> Dock kvarstår problemet med "tomma celler"
> Detta verkar som man måste hantera hur som helst. (jag vill ju inte få
> en "0":a eller "#VÄRDE!" i C2 om cellen B2 är tom.)
>
> Tack så så länge!
> //Jan Ö
>
> Niklas Johansson skrev den 2015-05-07 22:25:
>> Du skulle ju kunna krångla till det lite och skriva. ;)
>>
>> =BYT.UT(N(NUMMERVÄRDE(B2;"."))*0,8;",";".")
>>
>> Personligen hade jag formaterat cellen som jag beskrev i det tidigare
>> meddelandet och sedan förenklat formeln till.
>> =N(NUMMERVÄRDE(B2;"."))*0,8
>>
>> Det verkar som att ingen hjälptext har skrivits om funktionen
>> NUMMERVÄRDE. Du bör visserligen få en ganska bra uppfattning om du
>> kör funktionsguiden, jag ser dock att översättningen behöver lite
>> kärlek där... Tills funktionen blivit dokumenterad så kan ett
>> alternativ vara att snegla lite på Excels hjälptext för TALVÄRDE (som
>> är deras översättning av samma funktion).
>> https://support.office.com/sv-se/article/TALV%C3%84RDE-Funktionen-TALV%C3%84RDE-1b05c8cf-2bfa-4437-af70-596c7ea7d879?ui=sv-SE&rs=sv-SE&ad=SE 
>>
>>
>> Borde vi anpassa oss efter deras översättning och även vi kalla
>> funktionen för TALVÄRDE?
>>
>> Med vänlig hälsning
>> Niklas Johansson
>>
>> Jan Öhman skrev den 2015-05-07 18:41:
>>> Tack!
>>>
>>> Först löstes problemet med en ganska "komplex" formel.
>>> =BYT.UT(  OM(  BYT.UT(B2;".";",")<>"";  AVRUNDA
>>> (BYT.UT(B2;".";",")*0,8 ;2 );"");",";".")
>>>
>>> Det blev mycket renare med följande formel .:
>>> =BYT.UT(  NUMMERVÄRDE(B2; ".")*0,8  ;",";".")
>>>
>>> Dock verkar den inte fungera när cellen "B2" inte innehåller något...
>>> (Error .: #VÄRDE!)
>>>
>>> Instruktionen "NUMMERVÄRDE" finns inte beskrivet i hjälpfilen
>>> Version LO - ver 4.2.8.2 swe
>>>
>>> //Jan
>>>
>>> Niklas Johansson skrev den 2015-05-07 16:40:
>>>> Hej
>>>>
>>>> Om du vill använda en formel för att lösa problemet skulle jag
>>>> föreslå att du använder funktionen nummervärde, ex.
>>>> NUMMERVÄRDE("19.90"; ".").
>>>>
>>>> Ett annat sätt att hantera situationen är att ställa in
>>>> cellformatet till ett språk som använder decimalpunkt, exempelvis
>>>> Engelska (USA). Du kan med fördel skapa ett cellformat för själva
>>>> formatet och sedan applicera det på de celler som ska ha det.
>>>>
>>>> För att ändra formatet för en enskild cell så:
>>>> - högerklicka på cellen och välj *Formatera celler**...*
>>>> - på fliken Nummer hittar du en kombinationsruta med titeln Språk.
>>>> - ändra denna till Engelska (USA)
>>>>
>>>> Hoppas att detta hjälper dig.
>>>>
>>>> Med vänlig hälsning
>>>> Niklas Johansson
>>>>
>>>> Jan Öhman skrev den 2015-05-07 12:54:
>>>>> Hej!
>>>>> Mitt problem just nu är en beräkning av moms i Calc.
>>>>> Jag vet en summa (med moms), men den är angiven med decimalpunkt.
>>>>> (ex. B2 .: 19.90)
>>>>> Med detta tal skall en beräkning göras (ex. C2 .: 19,90 * 0,8 =
>>>>> 15,92), men resultatet skall presenteras med decimalpunkt (15.92)
>>>>> Det enda sätt jag kom på, var att skriva denna formel i cellen -
>>>>> Avrundat till två decimaler
>>>>> C2 .: =BYT.UT(AVRUNDA(BYT.UT(B2;".";",")*0,8; 2);",";".")
>>>>> Det verkar fungera.
>>>>>
>>>>> Men det verkliga problemet är när cellen B2 inte innehåller något
>>>>> alls (inte "0")
>>>>> .
>>>>> Då kommer C2 innehålla texten #Värde!. (Vet inte om andra fel kan
>>>>> uppkomma.)
>>>>> Om cellen B2 är tom eller något annat fel uppstår, önskar jag att
>>>>> cellen C2 skall förbli tom.
>>>>>
>>>>> Hur löser man min önskan på ett bra sätt?
>>>>>
>>>>> //Jan Ö
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>
>>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted