[sv-users] Diagram i LO Calc

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan Öhman-3 Jan Öhman-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Diagram i LO Calc


Hej!
Har lite svårt att komma överens med att skapa diagram.
(förmodligen gör jag fel…)

Funderingar! (Problem?)
Skapar ett diagram enligt nedanstående steg.

Frågor.:
- Måste diagrammet alltid hamna ovanför datatabellen? (dataserierna syns inte)
- Hur kan jag få alla ”Y-värden” att visas? (endast 20st visas av ca. 50st.).


Hur jag gjort!

Har en tabell med i huvudsak 4 kolumner och ca 50 rader.
Tänkte skapa ett diagram, där kolumn ”D” innehåller ”text/namn” och kolumn ”J” innehåller ett värde för respektive text

Ex. Kolumn
- ”D50” innehåller ”A”,
- ”D51” Innehåller ”B”,
- ”D52” innehåller ”C”
- … osv.
Medan Kolumn
- ”J50” innehåller ”123”
- ”J51” innehåller ”345”
- ”J52” innehåller ”43”
- … osv.
(kolumner däremellan innehåller annat)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Sätter markören på en cell och väljer .:
- ”Insert Chart”
En ny ruta öppnas där diagramtyp väljs (egentligen inga konstigheter)
Men hur jag än gör, hamnar diagrammet / diagramguiden över den tabell som innehåller mina värden… (Diagramguiden går dock att flytta på)
- Väljer ett lämpligt diagram (ex. Stapeldiagram eller Liggandediagram)
- Klickar på ”Nästa”.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nu börjar frågorna…. (Välj ett dataområde..) . Känner genast en osäkerhet vilken kolumn gäller… För mig innehåller båda kolumnerna ”data”. (Kolumn ”D” eller Kolumn ”J”).
- Väljer Kolumn D44:D101 som dataområde (som delvis befinner sig under det kommande diagrammet)
- Väljer ”Data serier i kolumner”
- Kryssar endast ”Första kolumnen som etikett”
- Klickar ”Nästa”
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

”Anpassa dataområden för individuella dataserier”
I fältet ”Kategorier” finns det tidigare valda området D44-D101).
- Trycker på knappen ”Lägg till” (Dataserier)
Automatiskt visas ”Namnlös serie” under rubriken ”Dataserier”
- Väljer  ”Y-värden” (under rubriken Dataområden)
Lite knepigt att välja eftersom ”Diagrammet” ligger över tabellerna
- Som ”Område för Y-värden” väljs .: ”J44:J101”
Texten under ”Dataserier” ändras nu till ”Kolumn J”
- Trycker ”Nästa”
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

”Diagramguide” ger nu möjlighet att välja rubriker som titel, förklaringar och stödlinjer.
- Skriver in en ”Titel”
- Skriver in en ”Underrubrik”
- Plockar bort ”Visa underrubrik”
- Kryssar ”Visa stödlinjer” ”X axel” samt ”Y axel”
- Trycker ”Slutför”

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted