[sv-users] Efter uppgradering.

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
thomasnyberg thomasnyberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Efter uppgradering.

Efter uppgraderingen för ett par veckor sedan kan jag inte längre enkelt
klistra in mitt meddelande i LIVE MAIL och skicka iväg. Nu måste jag
trycka FORMATERA knappen och sedan skicka.
Varför ??

Hälsningar.

Thomas Nyberg
Sandfjärdsgatan 120
12056 ÅRSTA
tel: 08-917951
[hidden email]
PS. Jag och datorer har en ansträngd relation så jag vore tacksam för ett
enkelt svar. DS

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Efter uppgradering.

Hej Thomas

Det verkar som att det fanns en bugg i klipp och
klistra-funktionaliteten i LibreOffice 4.2.0
Uppdatera till LibreOffice 4.2.2 jag provade nyss och där är problemet
åtgärdat (så vitt jag kan se).

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

thomasnyberg skrev 2014-03-20 11:50:

> Efter uppgraderingen för ett par veckor sedan kan jag inte längre enkelt
> klistra in mitt meddelande i LIVE MAIL och skicka iväg. Nu måste jag
> trycka FORMATERA knappen och sedan skicka.
> Varför ??
>
> Hälsningar.
>
> Thomas Nyberg
> Sandfjärdsgatan 120
> 12056 ÅRSTA
> tel: 08-917951
> [hidden email]
> PS. Jag och datorer har en ansträngd relation så jag vore tacksam för ett
> enkelt svar. DS
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted