[sv-users] Fel vid uppdatering

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Lars-Göran Hansson Lars-Göran Hansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Fel vid uppdatering

När jag uppdaterade till ver 5.1 uppkom ett märkligt fel.

I kalkylblad som jag skapat i tidigare version blev belopp i tusentals
kronor, men bara i den nedre halvan av dokumentet?

I en cell där det skulle stå 26 596 stod det i stället 27. Gick enkelt
att ändra genom att markera cellen och gå till format-celler-nummer och
ändra till text

Vad kan ha hänt?

Lars-Göran Hansson


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Fel vid uppdatering

Hej Lars-Göran

Det låter som att cellformatet av någon anledning blivit angivet till att
visa tusental. Formatkoden för att visa tusental är "0 " (nolla
och mellanslag) eller "# " (brädgård och nolla) beroende på vad du vill
uppnå. Kan vara värt att mellanslaget är tusentalsavgränsaren så om du
använder andra språkinställningar än svenska så kan detta tecken vara ett
annat, exempelvis ett kommatecken.

Notera att det bara är visningen (formateringen) av talet som är "fel". Du
bör nog *inte* formatera som text, i alla fall inte om du senare vill kunna
räkna med talet. I princip vilket tal eller valutaformat som helst bör vara
vettigare.

Frågan om varför cellformatet blivit ändrat till att visa tusental är
svårare svara på. Vad jag kan se så finns inget "standardformat" som
formaterar tal som tusental så det bör med andra ord vara ett anpassat
format. Det kan även vara så att stödet för format har utökats eller en
bugg har blivit fixad och det du ser är en sidoeffekt av detta. Oavsett så
är det förstås aldrig roligt när något sådan här händer. Vill du och du har
filen kvar så kan jag titta på den för att försöka klura ut om det finns
någon bugg som behöver rapporteras men se då till att skicka den direkt
till mig och inte till listan.

/NiklasDen 26 september 2016 11:17 skrev Lars-Göran Hansson <[hidden email]>:

> När jag uppdaterade till ver 5.1 uppkom ett märkligt fel.
>
> I kalkylblad som jag skapat i tidigare version blev belopp i tusentals
> kronor, men bara i den nedre halvan av dokumentet?
>
> I en cell där det skulle stå 26 596 stod det i stället 27. Gick enkelt att
> ändra genom att markera cellen och gå till format-celler-nummer och ändra
> till text
>
> Vad kan ha hänt?
>
> Lars-Göran Hansson
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
> ce.org
> Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-uns
> ubscribe/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted