[sv-users] Felmeddelande under system i loggboken

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Jan Romander Jan Romander
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Felmeddelande under system i loggboken

Jag har Windows XP som VM under Windows 10. I XP har jag LibreOffice v
5.4 installerad.
När jag använder LibreOffice Write i XP uppstår en rad felmeddelanden
under system i loggboken (se bif).
Vad är fel? Vad kan göras??

Mvh/jan Romander

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Bo Siltberg Bo Siltberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Felmeddelande under system i loggboken

Jag ser inte bilagan, den följer nog inte med listan.
Vad har du för faktiska problem?
En naturlig fråga är ju också varför du kör LO under ett så gammalt windows.

Den 10 maj 2018 10:13 skrev Jan Romander <[hidden email]>:

> Jag har Windows XP som VM under Windows 10. I XP har jag LibreOffice v 5.4
> installerad.
> När jag använder LibreOffice Write i XP uppstår en rad felmeddelanden
> under system i loggboken (se bif).
> Vad är fel? Vad kan göras??
>
> Mvh/jan Romander
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
> ce.org
> Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-un
> subscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Bo Siltberg Bo Siltberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Felmeddelande under system i loggboken

Ja, filerna du skickade direkt till mig ser jag. Nu är jag ingen expert på
detta, men loggen klagar på python inte stöds av windows, och vad jag vet
används python endast för makron i LO. Så kolla runt om det finns någon
möjlighet att stänga av makron i LO.


Den 10 maj 2018 12:46 skrev Jan Romander <[hidden email]>:

> Kan du se bilagorna i mailet jag skickade 12.24?
>
> /JR
>
> Den 2018-05-10 kl. 11:30, skrev Bo Siltberg:
>
>> Jag ser inte bilagan, den följer nog inte med listan.
>> Vad har du för faktiska problem?
>> En naturlig fråga är ju också varför du kör LO under ett så gammalt
>> windows.
>>
>> Den 10 maj 2018 10:13 skrev Jan Romander <[hidden email]>:
>>
>> Jag har Windows XP som VM under Windows 10. I XP har jag LibreOffice v 5.4
>>> installerad.
>>> När jag använder LibreOffice Write i XP uppstår en rad felmeddelanden
>>> under system i loggboken (se bif).
>>> Vad är fel? Vad kan göras??
>>>
>>> Mvh/jan Romander
>>>
>>> --
>>> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
>>> ce.org
>>> Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-un
>>> subscribe/
>>> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundatio
>>> n.org/Netiquette
>>> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
>>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>>> deleted
>>>
>>>
>>>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted