[sv-users] Funktion - Sök - sammanställ information!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Funktion - Sök - sammanställ information!

Hej!

Får inte till en bra formel för följande informations hantering.

Antag att det finns 3st flikar.
Flik1 - Många rader med flera kolumner. Dessa innehåller produktinformation.
Flik2 - Statistik från några produkter.
Flik3 - En sammanställning av Information från både Flik1 och Flik2.

Det som är gemensamt för Flik1 och Flik2 är artikelnumret.

Antag följande .:
Flik1.: (originalinfo)
A1=0018,  B1=Benämning1, C1=Info_A1, D1=Info_B1, E1=Pris1
A2=001-1, B2=Benämning2, C2=Info_A2, D2=Info_B2, E2=Pris2
....
A700=129876A, B700=Benämning, C700=Info1, D700=Info2, E700=Pris
....
A850=

Flik2.: (originalinfo)
A1=0018, B1=Statistik1A, C1=Statistik1B, D1=Summa1
A2=129876A, B2=Statistik2A, C2=Statistik2B, D2=Summa2

Flik3.: (resultatinfo)
A1=0018, B1=Benämning1, C1=Info_A1, D1=Info_B1, E1=Pris1, F1=
Statistik1A, G1=Statistik1B, H1=Summa1
A2=129876A, B2=Benämning, C2=Info1, D2=Info2, E2=Pris, F2=Statistik2A,
G2=Statistik2B, H2=Summa2

Händelser som kan komplicera det hela?
- Antag att Flik1 sorteras (Flik3 ska inte påverkas)
- Antag att någon rad raderas /tas bort från Flik1 - Flik3 bör helst
inte påverkas.
- Antag att Flik2 innehåller information som inte finns i Flik1 -
(Information i Flik3 uteblir)

Är detta möjligt?
Finns begränsningar?
Vilka funktioner ska man titta på?
Hur skulle en formel kunna se ut?

//Jan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Funktion - Sök - sammanställ information!

Tillslut fick jag till det med följande formler (som exempel)
=OMSAKNAS(INDIREKT("Flik1." & "J" & PASSA($B2;'Flik1'.$A$1:$A$1050;0));"")
Enda nackdelen är att kolumnen i detta fall "J" är statisk (om formeln
ska kopieras)

Andra formler blev följande .:
=OM(ÄRFEL(U15+V15+W15);"";U15+V15+W15) - för att hantera en beräkning.
=OMSAKNAS(BYT.UT(INDIREKT("Flik1." & "D" &
PASSA($B2;'Filk1'.$A$1:$A$1050;0));".";",");"")

//Jan

Den 2017-12-12 kl. 14:27, skrev Jan Öhman:

> Hej!
>
> Får inte till en bra formel för följande informations hantering.
>
> Antag att det finns 3st flikar.
> Flik1 - Många rader med flera kolumner. Dessa innehåller
> produktinformation.
> Flik2 - Statistik från några produkter.
> Flik3 - En sammanställning av Information från både Flik1 och Flik2.
>
> Det som är gemensamt för Flik1 och Flik2 är artikelnumret.
>
> Antag följande .:
> Flik1.: (originalinfo)
> A1=0018,  B1=Benämning1, C1=Info_A1, D1=Info_B1, E1=Pris1
> A2=001-1, B2=Benämning2, C2=Info_A2, D2=Info_B2, E2=Pris2
> ....
> A700=129876A, B700=Benämning, C700=Info1, D700=Info2, E700=Pris
> ....
> A850=
>
> Flik2.: (originalinfo)
> A1=0018, B1=Statistik1A, C1=Statistik1B, D1=Summa1
> A2=129876A, B2=Statistik2A, C2=Statistik2B, D2=Summa2
>
> Flik3.: (resultatinfo)
> A1=0018, B1=Benämning1, C1=Info_A1, D1=Info_B1, E1=Pris1, F1=
> Statistik1A, G1=Statistik1B, H1=Summa1
> A2=129876A, B2=Benämning, C2=Info1, D2=Info2, E2=Pris, F2=Statistik2A,
> G2=Statistik2B, H2=Summa2
>
> Händelser som kan komplicera det hela?
> - Antag att Flik1 sorteras (Flik3 ska inte påverkas)
> - Antag att någon rad raderas /tas bort från Flik1 - Flik3 bör helst
> inte påverkas.
> - Antag att Flik2 innehåller information som inte finns i Flik1 -
> (Information i Flik3 uteblir)
>
> Är detta möjligt?
> Finns begränsningar?
> Vilka funktioner ska man titta på?
> Hur skulle en formel kunna se ut?
>
> //Jan
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted