[sv-users] Fwd: Limitations in Microsoft Word

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Tom Viebke Tom Viebke
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Fwd: Limitations in Microsoft Word

In Microsoft Word is a limitation that makes it impossible sort a table
larger than 16383 lines.
Is the same limitation in LibreOffice?

T V


       

       

       

       

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Tom Viebke Tom Viebke
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Sortering

I Microsoft Word finns en begränsning som innebär att man kan sortera
högst 16383 rader i en tabell.
Detta oberoende av om det är en enkel tabell med bara en kolumn eller en
mer komplicerad tabell.
Finns samma begränsning i LibreOffice eller fungerar det att sortera
tabeller med fler rader?

T V

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Fwd: Limitations in Microsoft Word

In reply to this post by Tom Viebke
2017-12-22 10:11 GMT+01:00 Tom Viebke <[hidden email]>:

> In Microsoft Word is a limitation that makes it impossible sort a table
> larger than 16383 lines.
> Is the same limitation in LibreOffice?


Ingen aning, men det är väl bara att prova?

Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


>
>
> T V
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
> ce.org
> Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-un
> subscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted