[sv-users] Hitta dubbletter

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Karin Albinsson Karin Albinsson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Hitta dubbletter

Hej!

Vill passa på att tacka för hjälpen med min förra fråga. Nu en till: Hur
hittar jag dubletter i en kolumn? Kolumnen innehåller namn, dvs text. Vill
markera dem. Har även på detta googlat lite utan framgång.

Mvh
Karin Albinsson

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted