[sv-users] Hitta första tomma Cellen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan Öhman-3 Jan Öhman-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Hitta första tomma Cellen


Hej!
Försöker att skriva en generell formel, för ett kalkylblad. (men saknar idé hur den ska skrivas)

Antag följande .:
Cell A2-A100 eller A2-A5227 eller… Nästa cell i kolumn ”A” är tom (dvs. A101 eller A5228 eller … är en tom cell).
Min önskan är att få fram sista radnumret med innehåll (eller hitta den första cell som är tom, för att kunna använda detta radnummer till andra formler).

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted