[sv-users] Indirekt sökning av innehåll! i Cell - Calc

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Indirekt sökning av innehåll! i Cell - Calc

Hej!
Håller på att skriva en formel som söker ett resultat på ett annat blad.
(Grund informationen kommer från Excel.)

Problembeskrivning

I cell A3 på Sheet1 (Blad1) finns ett värde. (ex. 104026)
Det värdet ska hittas i fliken "artiklar" i kolumn B1 - B17139
När värdet hittats skall innehållet i "Artiklar.G???" visas.

Sökningen har jag skrivit på följande sätt .:
=PASSA(A3;Artiklar.B1:B17139;0)
Detta ger rätt rad. (fungerar)

Skriver jag följande formel .:
=SAMMANFOGA("Artiklar.G"&PASSA(A3;Artiklar.B1:B17139;0))
Blir resultatet .: Artiklar.G331 (Den cell jag vill se innehållet i - Rätt)

Men skrivs följande formel (i cell Sheet1.H3) .:
=INDIREKT("Artiklar.G"&PASSA(A3;Artiklar.B1:B17139;0))
Blir resultatet .: #REF!

Vad har jag missat?
Går detta att lösa på annat sätt?
Konverteringsproblem från Excel?

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: [sv-users] Indirekt sökning av innehåll! i Cell - Calc

Hej Jan

Prova med =INDIREKT("$Artiklar.G"&PASSA(A3;$Artiklar.B1:B17139;0))

Detta motsvarar Excels formel
=INDIREKT("Artiklar!G"&PASSA(A3;Artiklar!B1:B17139;0))

Notera $-tecknet i början av referensen, notera även hur Excel använder
!-tecknet.

/Niklas


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jan Öhman [mailto:[hidden email]]
Skickat: den 9 juni 2016 15:27
Till: [hidden email]
Ämne: [sv-users] Indirekt sökning av innehåll! i Cell - Calc

Hej!
Håller på att skriva en formel som söker ett resultat på ett annat blad.
(Grund informationen kommer från Excel.)

Problembeskrivning

I cell A3 på Sheet1 (Blad1) finns ett värde. (ex. 104026) Det värdet ska
hittas i fliken "artiklar" i kolumn B1 - B17139 När värdet hittats skall
innehållet i "Artiklar.G???" visas.

Sökningen har jag skrivit på följande sätt .:
=PASSA(A3;Artiklar.B1:B17139;0)
Detta ger rätt rad. (fungerar)

Skriver jag följande formel .:
=SAMMANFOGA("Artiklar.G"&PASSA(A3;Artiklar.B1:B17139;0))
Blir resultatet .: Artiklar.G331 (Den cell jag vill se innehållet i - Rätt)

Men skrivs följande formel (i cell Sheet1.H3) .:
=INDIREKT("Artiklar.G"&PASSA(A3;Artiklar.B1:B17139;0))
Blir resultatet .: #REF!

Vad har jag missat?
Går detta att lösa på annat sätt?
Konverteringsproblem från Excel?

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems?
http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Indirekt sökning av innehåll! i Cell - Calc

Hej! (och tack!)
Har testat
=INDIREKT("$Artiklar.G"&PASSA(A3;$Artiklar.B1:B17139;0)) =>    Ingen
skillnad!
&
=INDIREKT("Artiklar!G"&PASSA(A3;Artiklar!B1:B17139;0)) =>    #NAMN?
(vilket var väntat)

Lösningen blev att kopiera allt på varje blad, samt klistra in bara
text, nummer  samt datum & tid.
Då fungerade formeln .: =INDIREKT( "Artiklar.G" &
PASSA(A3;Artiklar.B$1:B$17139;0) )
(Den stora förändringen blev att låsa sökarean till fasta fält.)

Har ingen förklaring hur det kunde bli så....

//Jan

Den 2016-06-10 kl. 10:24, skrev Niklas Johansson:

> Hej Jan
>
> Prova med =INDIREKT("$Artiklar.G"&PASSA(A3;$Artiklar.B1:B17139;0))
>
> Detta motsvarar Excels formel
> =INDIREKT("Artiklar!G"&PASSA(A3;Artiklar!B1:B17139;0))
>
> Notera $-tecknet i början av referensen, notera även hur Excel använder
> !-tecknet.
>
> /Niklas
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Jan Öhman [mailto:[hidden email]]
> Skickat: den 9 juni 2016 15:27
> Till: [hidden email]
> Ämne: [sv-users] Indirekt sökning av innehåll! i Cell - Calc
>
> Hej!
> Håller på att skriva en formel som söker ett resultat på ett annat blad.
> (Grund informationen kommer från Excel.)
>
> Problembeskrivning
>
> I cell A3 på Sheet1 (Blad1) finns ett värde. (ex. 104026) Det värdet ska
> hittas i fliken "artiklar" i kolumn B1 - B17139 När värdet hittats skall
> innehållet i "Artiklar.G???" visas.
>
> Sökningen har jag skrivit på följande sätt .:
> =PASSA(A3;Artiklar.B1:B17139;0)
> Detta ger rätt rad. (fungerar)
>
> Skriver jag följande formel .:
> =SAMMANFOGA("Artiklar.G"&PASSA(A3;Artiklar.B1:B17139;0))
> Blir resultatet .: Artiklar.G331 (Den cell jag vill se innehållet i - Rätt)
>
> Men skrivs följande formel (i cell Sheet1.H3) .:
> =INDIREKT("Artiklar.G"&PASSA(A3;Artiklar.B1:B17139;0))
> Blir resultatet .: #REF!
>
> Vad har jag missat?
> Går detta att lösa på annat sätt?
> Konverteringsproblem från Excel?
>
> //Jan
>
>
>
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
> Problems?
> http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted