[sv-users] Infoga fil för utskrift

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Ian Wennerholm Ian Wennerholm
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Infoga fil för utskrift

Hej,

jag trodde att man kunde länka in ett dokument i ett annat för senare
utskrift.
Alltså, jag skriver i "dokument1" och vill att "dokument2" ska hänga på
vi utskrift av "dokument1" utan att för den skull bli ändrat/uppdaterat.

Jag försökte via Infoga > objekt > OLE-objekt, valde "från fil",
klickade mig fram till filen och klickade ok. Testat alla varianter, men
det enda som skrivs ut är en "pusselbit" med bildtext Objekt 1.

Vad gör jag för fel? (Version: 6.2.7.1 (x64), Win10)

Vänligen

Ian Wennerholm


---
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy