[sv-users] Infoga info från en cell till text!

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Infoga info från en cell till text!

Hej!
Funderar om det är möjligt att infoga information från en cell till en text.

Antag att det står 50 i cell b3 (ett värde som kan förändras.)

I cell b10 finns följande formeltext .: I cellen ovan finns följande
värde = b3
Resultatet i b10 skulle bli "I cellen ovan finns följande värde = 50"

eller

Antag att i cell c3 står det 10, i cell d3 står det 90
samt i cell c10 skall resultatet bli "Värdena som beräknas ligger mellan
10 och 90"

Är det möjligt? (eller måste man dela upp texten i flera fält?)

//Jan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Lars-Göran Hansson Lars-Göran Hansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Infoga info från en cell till text!

Jag tror det fungerar om du i cell B10 skriver:    =" i cellen ovan
finns följande värde "&B3

I fall två borde det i så fall bli:     =" Värdena som beräknas ligger
mellan " &C3& " och "&D3

(kopiera och klistra in ovanstående rader i B10 och testa.

Fungerar för mej i alla fall.

//Lars-Göran


Jan Öhman skrev 2013-11-09 13:14:

> Hej!
> Funderar om det är möjligt att infoga information från en cell till en
> text.
>
> Antag att det står 50 i cell b3 (ett värde som kan förändras.)
>
> I cell b10 finns följande formeltext .: I cellen ovan finns följande
> värde = b3
> Resultatet i b10 skulle bli "I cellen ovan finns följande värde = 50"
>
> eller
>
> Antag att i cell c3 står det 10, i cell d3 står det 90
> samt i cell c10 skall resultatet bli "Värdena som beräknas ligger
> mellan 10 och 90"
>
> Är det möjligt? (eller måste man dela upp texten i flera fält?)
>
> //Jan
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fwd: Re: [sv-users] Infoga info från en cell till text!

Jepp!

Det var "&"et  jag missade :-)

Tack!

//Jan

Lars-Göran Hansson skrev 2013-11-26 18:38:

>
> Skickar mitt gamla mail igen
>
> Mvh
> L-G
>
>
>
> -------- Ursprungligt meddelande --------
> Ämne: Re: [sv-users] Infoga info från en cell till text!
> Datum: Sat, 09 Nov 2013 15:16:00 +0100
> Från: Lars-Göran Hansson <[hidden email]>
> Organisation: LGR Redovisning
> Till: Jan Öhman <[hidden email]>, [hidden email]
>
>
>
> Jag tror det fungerar om du i cell B10 skriver:    =" i cellen ovan
> finns följande värde "&B3
>
> I fall två borde det i så fall bli:     =" Värdena som beräknas ligger
> mellan " &C3& " och "&D3
>
> (kopiera och klistra in ovanstående rader i B10 och testa.
>
> Fungerar för mej i alla fall.
>
> //Lars-Göran
>
>
> Jan Öhman skrev 2013-11-09 13:14:
> > Hej!
> > Funderar om det är möjligt att infoga information från en cell till en
> > text.
> >
> > Antag att det står 50 i cell b3 (ett värde som kan förändras.)
> >
> > I cell b10 finns följande formeltext .: I cellen ovan finns följande
> > värde = b3
> > Resultatet i b10 skulle bli "I cellen ovan finns följande värde = 50"
> >
> > eller
> >
> > Antag att i cell c3 står det 10, i cell d3 står det 90
> > samt i cell c10 skall resultatet bli "Värdena som beräknas ligger
> > mellan 10 och 90"
> >
> > Är det möjligt? (eller måste man dela upp texten i flera fält?)
> >
> > //Jan
> >
> >
>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted