[sv-users] Kopiera mellan LibreOffice och OpenOffice - problem?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Kopiera mellan LibreOffice och OpenOffice - problem?

Hej!

Problembild.
I går stötte vi på ett mystiskt problem.

Hade öppnat två olika dokument (kalkylblad)
- Det ena konverterat från Excel, öppnat i LibreOffice Calc
- De andra öppnat i OpenOffice Calc.

När celler skulle kopieras från LO Calc till OO Calc, tolkades dessa som
bilder, inte som celler.
dvs. jag lyckades aldrig kopiera innehållet i cellerna från LO till OO.
(gör jag fel? / något jag missat?)
Försöktes samma sak från OO till LO, då uppstod inga problem.
(kunde inte testa just nu, men att kopiera från Excel till OO Calc, tror
jag även det tolkas som bild.)

Någon som stött på något liknande?
Är OO Calc och LO Calc inte kompatibla?
Finns någon förklaring på detta?
Vad är lösningen?

Den tillfälliga lösningen blev att öppna båda dokumenten i OO Calc.
Finns någon enkel funktion i LO / OO som visar om det är formler /
makron eller annat "osynligt" i cellen?

______________________________

Bakgrund
Tidigare har vi uteslutande använt LibreOffice (även om jag fått
indikationer att det ska vara mer "ostabilt" än OpenOffice).
Sedan Windows10 installerades, upplever vi att LO kraschar oftare,
vilket är irriterande - allt, ej sparat försvinner.

Håller på att sammanställa ett kalkylblad med många flikar och ett
ganska stort innehåll, det mesta kopierat från olika Excel-filer. När
celler (i rader) börjar "försvinna" kändes det spännande och måste
"akut" hanteras.

OpenOffice installerades som "huvudprogram", men xls-filer är
fortfarande kopplade till LibreOffice

Nu behöver inte problemet, att rader försvinner, vara hos LibreOffice.
Har problemet med NASEN (som har någon form av Linux) att göra?
Dvs. Kanske NASEN och Win10, inte är helt kompatibla?
Har funderat hur rena Excelfilerna är från makron och annat inkompatibelt.
(Men det kanske automatiskt rensas bort vid konvertering från xls till ods?)

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Kopiera mellan LibreOffice och OpenOffice - problem?

Hej Jan

Försöker svara på så mycket jag kan nedan.

Den 21 september 2016 10:47 skrev Jan Öhman <[hidden email]>:

> Hej!
>
> Problembild.
> I går stötte vi på ett mystiskt problem.
>
> Hade öppnat två olika dokument (kalkylblad)
> - Det ena konverterat från Excel, öppnat i LibreOffice Calc
> - De andra öppnat i OpenOffice Calc.
>
> När celler skulle kopieras från LO Calc till OO Calc, tolkades dessa som
> bilder, inte som celler.
> dvs. jag lyckades aldrig kopiera innehållet i cellerna från LO till OO.
> (gör jag fel? / något jag missat?)
> Försöktes samma sak från OO till LO, då uppstod inga problem.
> (kunde inte testa just nu, men att kopiera från Excel till OO Calc, tror
> jag även det tolkas som bild.)
>

Intressant problem. Jag har inte använt OpenOffice särskilt mycket så jag
har inte uppmärksammat detta problem själv. Om du klistrar in
special(Ctrl+Skift+V) i Apache OpenOffice så ser man Källa = okänd. Prova
dig fram till ett annat format som passar bättre.

>
> Någon som stött på något liknande?
> Är OO Calc och LO Calc inte kompatibla?
> Finns någon förklaring på detta?
>
En gissning. För ett par år sedan gjordes en omskrivning av hur information
lagras internt. Detta skulle kunna vara en grund till varför programmen
inte längre har samma format i klippbordet. Provar jag att klippa och
klistra åt andra hållet så verkar det inte vara några direkta problem.
Vilket skulle kunna tyda på att LibreOffice lagt till någon information som
OpenOffice ännu inte har stöd för.> Vad är lösningen?
>

Som tidigare skrivet Klistra in special (eller Klistra in innehåll som det
heter i LibreOffice). Alternativt använder du samma program för båda
filerna, vilket sannolikt är den bästa lösningen om du ska klippa och
klistra emellan.

>
> Den tillfälliga lösningen blev att öppna båda dokumenten i OO Calc.
> Finns någon enkel funktion i LO / OO som visar om det är formler / makron
> eller annat "osynligt" i cellen?
>

Det hela beror lite på vad det är, men i allmänhet så kan väl rekommenderas
att du aktiverar Framhäv värden (eller framhävning av värden som det heter
i OpenOffice) så visas formler med grön färg, värden med blå färg och text
är svart. Om du vill få reda på om det finns villkorlig formatering skulle
jag föreslå att du undersöker filen i LibreOffice med hjälp av Format ->
Villkorlig formatering -> Hantera.

>
> ______________________________
>
> Bakgrund
> Tidigare har vi uteslutande använt LibreOffice (även om jag fått
> indikationer att det ska vara mer "ostabilt" än OpenOffice).
> Sedan Windows10 installerades, upplever vi att LO kraschar oftare, vilket
> är irriterande - allt, ej sparat försvinner.
>
Tråkigt att höra.

>
> Håller på att sammanställa ett kalkylblad med många flikar och ett ganska
> stort innehåll, det mesta kopierat från olika Excel-filer. När celler (i
> rader) börjar "försvinna" kändes det spännande och måste "akut" hanteras.
>
> OpenOffice installerades som "huvudprogram", men xls-filer är fortfarande
> kopplade till LibreOffice
>
> Nu behöver inte problemet, att rader försvinner, vara hos LibreOffice.
> Har problemet med NASEN (som har någon form av Linux) att göra?
> Dvs. Kanske NASEN och Win10, inte är helt kompatibla?
>
Ursäkta om jag är okunnig men vad menar du med NASEN? Är den en NAS
vi pratar om eller något annat typ av system?

Har funderat hur rena Excelfilerna är från makron och annat inkompatibelt.
> (Men det kanske automatiskt rensas bort vid konvertering från xls till
> ods?)

Du kan se ifall en fil innehåller makron genom att trycka Alt+F11 och på
vänstrasidan bör du se ditt dokument. Om det finns något plus på
vänstersidan så indikerar det att det finns moduler i dokumentet som i sin
tur innehåller makron. Du bör kontrollera att det verkligen finns någonting
genom att klicka på pluset.

Jag hoppas du hittar en lösning som är väl fungerande för din situation.

/Niklas

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted