[sv-users] LETAUPP() - #SAKNAS

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] LETAUPP() - #SAKNAS

Hej!
Har problem med kommandot LETAUPP() - Det genererar ett felmeddelande....

Antag följande .:

A1 = 123

B1 = ABC
B2 = 542
B3 = 123

C1 = ett
C2 = två
C3 = tre

D1 => =LETAUPP(A1;B1:B3;C1:C3)

Förväntade mig att få "tre" (men fick resultatet #SAKNAS) istället...

//Jan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] LETAUPP() - #SAKNAS

Vet inte vad problemet är! (Bugg i LO Calc 5.3.7.2?)

I OO 4.1.2 verkar det fungera som önskat.

//Jan

Den 2018-01-10 kl. 00:10, skrev Jan Öhman:

> Hej!
> Har problem med kommandot LETAUPP() - Det genererar ett felmeddelande....
>
> Antag följande .:
>
> A1 = 123
>
> B1 = ABC
> B2 = 542
> B3 = 123
>
> C1 = ett
> C2 = två
> C3 = tre
>
> D1 => =LETAUPP(A1;B1:B3;C1:C3)
>
> Förväntade mig att få "tre" (men fick resultatet #SAKNAS) istället...
>
> //Jan
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted