[sv-users] LO-Calc Söka ett cellvärde i många celler

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan Öhman-3 Jan Öhman-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] LO-Calc Söka ett cellvärde i många celler

Hej!

Det jag söker är en formel som visar om cellvärden i en kolumn finns i
en eller flera andra kolumner. (på samma flik)
Värdena är påhittade, det är sökformeln som är intressant - Alla fält
ska behandlas som text.

1) Jag önskar söka värdet i B3, B4och B5 i en kolumn E3-E7
Exempel på underlag .:
B3 = 123456
B4 = 00123
B5 = 1234-56

E3 = 032-456
E4 = 123456
E5 = 654321
E6 = 098734
E7 = 1234-56

(Resultatet ska göra det möjligt att selektera ut de rader som hittas
eller inte hittats.)
H3 = Hittad (radnummer eller "1" eftersom värdet finns i E4)
H4 = (tomt eftersom värdet inte finns i E3-E7)
H5 = Hittad (radnummer eller "1" eftersom värdet finns i E7)

2) Önska söka efter C3, C4 och C5 i två kolumner F3-G5
Exempel på underlag .:
C3=123456
C4=876-541
C5=008743

F3=83740-43
F4=23433
F5=123456

G3=008743

(samma här att kunna selektera rader)
I3 = Hittad (radnummer eller "1" eftersom värdet finns i F5 - första
kolumnen)
I4 = (tomt eftersom värdet inte finns i F3-G5)
I5 = Hittad (radnummer eller "1" eftersom värdet finns i G3 - andra
kolumnen)

_______________________________________________________________________

Bakgrund!
Håller på med två filer med produkter som jag vill jämföra i någon mening.
Original1 innehåller ca 25000rader (20 kolumner)
Original2 innehåller ca 36000 rader (65 kolumner)
Har rensat bort en mängd kolumner.
Nu är Original1 = 6 kolumner och Original2 = 9 kolumner.

Tänkte att detta är enkelt...
Började med denna formel (anpassat efter mitt program och inte exemplet
ovan)
=OM(ANTAL.OM(A$2:A$40000;A2)=1;"";ANTAL.OM(A$2:A$40000;A2))
Hade även andra kriterier som
- Alla celler i original1 finns i Original2 (med det gör det inte)
- Tänkte att alla träffar > 1 skulle visas som resultat.

Jag skrev in formeln på 25000rader och väntade och väntade och väntade....
efter 3-4 timmar gav jag upp - inget resultat.... LO fixade inte detta.

Söker en enklare formel, eftersom jag inte är intresserad av antalet
träffar...

//Jan--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy