[sv-users] Libre Office 5.3.5.2

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Lars-Göran Hansson Lars-Göran Hansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Libre Office 5.3.5.2

Har uppgraderat från version 5.2 till version 5.3.5.2.

Jag undrar över några saker (buggar?)

1. I en del av menyerna är det numera engelska, vad har hänt?

2. När man skriver text i Calc och skriver samma text i celler nedanför
den första, så har programmet tidigare föreslagit den ovanstående texten
när man skriver den/de första bokstäverna om de är samma,
den funktionen verkar ha försvunnit, eller har den bara stängts av och
kan slås på någonstans?

3, Om jag vill gå tillbaka till 5.2, var hittar jag den?

//Lars-Göran Hansson


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Libre Office 5.3.5.2

Hej Lars-GöranDen 2017-08-16 kl. 21:35, skrev Lars-Göran Hansson:
> Har uppgraderat från version 5.2 till version 5.3.5.2.
>
> Jag undrar över några saker (buggar?)
>
> 1. I en del av menyerna är det numera engelska, vad har hänt?
Situationen är den att jag som brukar göra större delen av
översättningen inte haft mycket fritid till övers som nybliven
tvåbarnspappa som lägger större delen av sin fritid på att renovera upp
ett hus. Därför har jag inte hunnit med att översätta de ändringar som
gjorts i LibreOffice. Dessutom har projektet som helhet arbetat ganska
mycket på att göra användargränssnittet mer intuitivt och därmed flyttat
runt en del i menyer gjort små justeringar av de engelska kommandona.
Vilket i sin tur leder till att de måste översättas på nytt.

Om du ser engelska texter så får du gärna meddela var så kan jag gå in
och ändra så att nästa version är översatt.
T.ex. ser jag att
Calc -> Redigera -> Select
Borde översättas till Markera.

Om någon vill hjälpa till mer med översättningen så är det bara att ta
kontakt med mig så kan jag ge mer information och se till att ge
rättigheter med mera som kan behövas för att arbeta produktivt med
översättningen. Det finns förstås mycket mer som behöver göras utöver
översättning av programmet så som uppdatering av hemsidan etc.
>
> 2. När man skriver text i Calc och skriver samma text i celler
> nedanför den första, så har programmet tidigare föreslagit den
> ovanstående texten när man skriver den/de första bokstäverna om de är
> samma,
> den funktionen verkar ha försvunnit, eller har den bara stängts av och
> kan slås på någonstans?
Sannolikt har du lyckats inaktivera Autoinmatning (Menyn Verktyg ->
Autoinmatning).
>
> 3, Om jag vill gå tillbaka till 5.2, var hittar jag den?
Senaste versionen från 5.2-serien hittar du här
http://downloadarchive.documentfoundation.org/libreoffice/old/5.2.7.2/

Om du använder Windows väljer du mappen win, det finns sedan en
32-bitsversion i mappen x86 och en 64-bitarsversion i mappen x86_64

Du hittar alla äldre versioner här:
http://downloadarchive.documentfoundation.org/libreoffice/old/

/Niklas

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted