[sv-users] Libre Office 6.03.2

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Håkan Håkan
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Libre Office 6.03.2Hi. I have install this program, but i get a mesage: Systemfault- dont find mergedlo.dll, please install again.
I do that but the same message come.
What shall i do???
Håkan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Libre Office 6.03.2

2018-04-23 18:49 GMT+02:00 Håkan <[hidden email]>:

>
>
> Hi. I have install this program, but i get a mesage: Systemfault- dont
> find mergedlo.dll, please install again.
> I do that but the same message come.
> What shall i do???
> Håkan
>
>
Du har skrivit till en svensk maillista för LibreOffice, så det går bra att
skriva på svenska. Det är det denna lista är till för. Adressen till den
internationella listan, dit man skriver på engelska, är users@
global.libreoffice.org, men precis som här måste man först anmäla sig till
listan (”subscribe”). Exakt vart man skriver då kommer jag inte ihåg, men
den snabb sökning på nätet borde ge svar.

Vad gäller din fråga så verkar det som att du försöker installera nämnda
LibreOffice-version under Windows, så där är jag helt borta (har inte haft
Windows sedan 2007), men kanske kan denna sida vara ett steg i rätt
riktning?
https://ask.libreoffice.org/en/question/84046/cannot-find-mergedlodll/


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.
> libreoffice.org
> Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-
> unsubscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted