[sv-users] LibreOffice Draw

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan Romander Jan Romander
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] LibreOffice Draw

Jag har en teckning av en viss sort som det kommer att bli flera av. Vi 
något tillfälle la jag via sidegenskaper in marginaler i denna teckning
och detta har på något sätt blivit standard. Jag vill ta bort dessa
marginaler, vilket inte är några problem i varje enskilt fall, men sedan
spara det marginallösa tillståndert som standard. Min enkla fråga: Hur
åstadkommer jag detta?

Mvh/Jan Romander

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted