[sv-users] Negativt resultat

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Leif Leif
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Negativt resultat

Hej,

Jag har ett fil där jag tidigare har siffror jag kollar lite förbrukning. Nu visar det negativa siffror när jag dividerar 42,0 med 27,5, resultat visa -1,53 istället för 1,53. Så var det inte tidigare.


Med vänlig hälsning
Leif Johnson--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Jan Öhman-3 Jan Öhman-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Negativt resultat

Vad har du för version av LO?

//jan

Den 2020-05-17 kl. 23:02, skrev Leif:

> Hej,
>
> Jag har ett fil där jag tidigare har siffror jag kollar lite förbrukning. Nu visar det negativa siffror när jag dividerar 42,0 med 27,5, resultat visa -1,53 istället för 1,53. Så var det inte tidigare.
>
>
> Med vänlig hälsning
> Leif Johnson
>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Negativt resultat

In reply to this post by Leif
Den sön 17 maj 2020 kl 23:02 skrev Leif <[hidden email]>:

> Hej,
>
> Jag har ett fil där jag tidigare har siffror jag kollar lite förbrukning.
> Nu visar det negativa siffror när jag dividerar 42,0 med 27,5, resultat
> visa -1,53 istället för 1,53. Så var det inte tidigare.
>
> Okej. Utan att veta något annat än detta blir det nog omöjligt att hjälpa
till. Kan du möjligen ladda upp filen (eller en kopia av den med eventuell
känslig information borttagen) någonstans och länka till den? Med
ovanstående information kan det ju vara vad som helst från formattering
till felaktiga formler. Man kan bara gissa.


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


>
> Med vänlig hälsning
> Leif Johnson
>
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to:
> [hidden email]
> Problems?
> https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy