[sv-users] Nummer till text.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan Öhman-3 Jan Öhman-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Nummer till text.


Hej!
Har problem med celler som innehåller ”numeriska värden” som börjar på noll ”0”.

Ex. Antag att cell B4 innehåller siffrorna .: 04372
I cellen A4 finns följande formel .: =SAMMANFOGA(”KM”;B4)
Önskat resultat i A4 .: KM04372 (Men resultatet blir alltid KM4372 i A4)

Söker en funktion som tolkar siffrorna 04372 som text.

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy