[sv-users] Okänd författare

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Carola Stuart Carola Stuart
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Okänd författare

Hej!
Jag redigerar text och gör kommentarsrutor. Hur får jag bort "Okänd författare" och dit med mitt namn/signatur?

Tack på förhand för svar!
Carola


Carola Stuart
+46703088964
Columbus Förlag AB
Säby ängs väg 12, 134 65 Ingarö
[hidden email]
www.columbusforlag.se
--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Okänd författare

Hej Carola

Du behöver lägga till dina användaruppgifter i LibreOffice, för att göra
detta går du till:
Verktyg -> Alternativ -> LibreOffice -> Användardata

Om du använder Mac går du istället till:
LibreOffice -> Alternativ -> LibreOffice -> Användardata

De uppgifter som skrivs in där används bland annat i kommentarer,
dokumentegenskaper och om du använder funktionerna för att registrera
ändringar. Som lite överkurs nämner jag även att du dessutom kan infoga
dessa uppgifter i dina dokument via fält (se bland annat Infoga ->
Fältkommando -> Andra... -> Dokument -> Avsändare).

/Niklas

Carola Stuart skrev 2014-06-15 11:25:

> Hej!
> Jag redigerar text och gör kommentarsrutor. Hur får jag bort "Okänd författare" och dit med mitt namn/signatur?
>
> Tack på förhand för svar!
> Carola
>
>
> Carola Stuart
> +46703088964
> Columbus Förlag AB
> Säby ängs väg 12, 134 65 Ingarö
> [hidden email]
> www.columbusforlag.se
>
>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted