[sv-users] Olika storlekar på olika flikar i kalkylblad

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Lars-Göran Hansson Lars-Göran Hansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Olika storlekar på olika flikar i kalkylblad

Hejsan!

Jag har skapat ett kalkylblad där jag sedan kopierat första fliken i ett
tjugotal ex med samma innehåll men med olika namn på flikarna (i detta
fall veckonummer)
bladet är utformat för att få plats på ett liggande A4 (fyra sidor i
höjdled per flik) och ska passa in bra i sidled.

MEN när jag tar förhandsgranskning för att skriva ut så är det olika
storlek på första sidan (som är lite mindre och passar bra) och resten
av sidorna som är lite större och inte passar i sidled. Samma vid utskrift.

Alla parametrar är exakt likadana på de olika sidorna (storlek på
fonter, bredd på kolumner mm) trots detta ser sidorna olika ut. Vid
granskning av arken både i normal och sidbrytningsläge ser de exakt
likadana ut, men så fort jag ska skriva ut så blir sida 1 bra och resten
för stora.

Bugg, eller har någon en lösning?

//Lars-Göran Hansson


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman-3 Jan Öhman-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Olika storlekar på olika flikar i kalkylblad

20-tal ex = 20-tal flikar? eller olika filer?
Har inget svar p� ditt problem, men "layouten" tror jag p�verkas/styrs
av skrivardrivrutinen (dock skulle det inte bli olika - tycker jag i
samma dokument)
//Jan
Den 2018-02-23 kl. 18:34, skrev Lars-G�ran Hansson:

> Hejsan!
>
> Jag har skapat ett kalkylblad d�r jag sedan kopierat f�rsta fliken i
> ett tjugotal ex med samma inneh�ll men med olika namn p� flikarna (i
> detta fall veckonummer)
> bladet �r utformat f�r att f� plats p� ett liggande A4 (fyra sidor i
> h�jdled per flik) och ska passa in bra i sidled.
>
> MEN n�r jag tar f�rhandsgranskning f�r att skriva ut s� �r det olika
> storlek p� f�rsta sidan (som �r lite mindre och passar bra) och resten
> av sidorna som �r lite st�rre och inte passar i sidled. Samma vid
> utskrift.
>
> Alla parametrar �r exakt likadana p� de olika sidorna (storlek p�
> fonter, bredd p� kolumner mm) trots detta ser sidorna olika ut. Vid
> granskning av arken b�de i normal och sidbrytningsl�ge ser de exakt
> likadana ut, men s� fort jag ska skriva ut s� blir sida 1 bra och
> resten f�r stora.
>
> Bugg, eller har n�gon en l�sning?
>
> //Lars-G�ran Hansson
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted