[sv-users] Omvandling av valuta från från tal.

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Omvandling av valuta från från tal.

Hej!
Har ett problem som jag ständigt stöter på vid olika tillfällen.
Jag får en fil där en kolumn ska innehålla ett pris.
Detta pris innehåller ofta "punkt" som decimaltecken.
Priset är ofta kopierat från annat dokument (mail / Excel ...)
Tittar jag på cellens innehåll ser allt OK! ut.

Kolumnen markeras för att ändra decimaltecknet från "punkt" till "komma".
Jag väljer "Redigera / Sök & Ersätt"
Söker efter "." och Ersätt med "," samt kontrollerar att "Endast aktuell
markering" är kryssad.

Bytet verkar inte bli något problem.
Väljer "Format / Celler..." och  ändrar till "Valuta". (ofta från Text).

Nu händer något oförutsett.
Till synes händer inget på kalkylbladet, men ser jag i cellvärdet har en
liten "snutt" lagts till.
Ex. '39 eller '39.46 och cellen tolkas inte som valuta
(jag ser det eftersom det inte kommer något kronmärke efter talet)

Denna enkelsnutt/accent (eller vad den heter)
vet jag inte hur man hanterar på annat sätt än manuellt.
Direkt den är borttagen tolkas talet som "valuta".

Vad gör jag för fel?
Hur åtgärdar man detta mer automatiskt, än att manuellt ta bort tecknet?
(tecknet går inte att söka på, eftersom jag endast det det uppe i
inmatningsfältet,
inte i själva cellen)

/Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Kaj Persson Kaj Persson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Omvandling av valuta från från tal.

Haj!
Den lilla apostrofen framför talet är den interna indikeringen av att
det är en textsträng, och är en rest från redan alla kalkylprograms
"moder" Lotus 123. Ibland är det en circumflex ("^"), som anger att
strängen ska vara centrerad. Det kan också vara en symbol för
högerjustering, om jag inte minns fel är denna ett anföringstecken,
alltså som en dubbelapostrof.

För att lösa ditt problem, vilket även jag råkar ut för av och till,
brukar jag gå en omväg, så att jag skapar en ny kolumn i vars översta
cell jag lägger in funktionen TEXTNUM. Denna får referera till den
översta strängen i originalkolumnen. TEXTNUM gör om strängen till ett
tal, se till att formatet i hjälpkolumnen är "Tal". Kopiera sedan denna
cell med TEXTNUM hela vägen ned till sista raden. Sista steget blir att
markera denna kolumn, kopiera (Ctrl+C) och därefter markera den cell där
du slutligen vill ha det konverterade talet samt utföra "Klista in
innehåll" (Skift+Ctrl+C). Du måste dock först modifiera
urvalskriterierna, normalt är kryssrutan "Klistra in allt" markerad. Se
i stället till att rutan "Siffror" är markerad och "Formler" avmarkerad.
Om även "Format" är markerad kommer formatet "Tal" att följa med till
målcellen, vilket kan vara bekvämt. Om du vill kan målcellen vara den
ursprungliga "textcellen", det blir bara ett varningsmeddelande om att
denna cell redan har ett innehåll, vilket förstås går att gå förbi.
Eftersom cellen efter kopieringen innehåller ett "riktigt" tal går det
enkelt att i stället välja valuta som format. Om du kopierar till
"ursprungscellerna" kommer du att märka, att hjälpkolumnen kommer att
innehålla felmeddelanden. Detta är helt naturligt, eftersom TEXTNUM vill
referera till en textstäng, men efter kopieringen står där i stället ett
tal, vilket denna funktion inte kan hantera.

/Kaj

2013-09-11 09:02, skrev Jan Öhman:

> Hej!
> Har ett problem som jag ständigt stöter på vid olika tillfällen.
> Jag får en fil där en kolumn ska innehålla ett pris.
> Detta pris innehåller ofta "punkt" som decimaltecken.
> Priset är ofta kopierat från annat dokument (mail / Excel ...)
> Tittar jag på cellens innehåll ser allt OK! ut.
>
> Kolumnen markeras för att ändra decimaltecknet från "punkt" till "komma".
> Jag väljer "Redigera / Sök & Ersätt"
> Söker efter "." och Ersätt med "," samt kontrollerar att "Endast
> aktuell markering" är kryssad.
>
> Bytet verkar inte bli något problem.
> Väljer "Format / Celler..." och  ändrar till "Valuta". (ofta från Text).
>
> Nu händer något oförutsett.
> Till synes händer inget på kalkylbladet, men ser jag i cellvärdet har
> en liten "snutt" lagts till.
> Ex. '39 eller '39.46 och cellen tolkas inte som valuta
> (jag ser det eftersom det inte kommer något kronmärke efter talet)
>
> Denna enkelsnutt/accent (eller vad den heter)
> vet jag inte hur man hanterar på annat sätt än manuellt.
> Direkt den är borttagen tolkas talet som "valuta".
>
> Vad gör jag för fel?
> Hur åtgärdar man detta mer automatiskt, än att manuellt ta bort tecknet?
> (tecknet går inte att söka på, eftersom jag endast det det uppe i
> inmatningsfältet,
> inte i själva cellen)
>
> /Jan
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Omvandling av valuta från från tal.

Kan passa på att tipsa om ett tillägg som konverterar textsträngar (med '
innan talet) till ett numeriskt värde. Ska även fungera med datum. Var
länge sedan jag använde det nu men vill minna att det fungerade bra.
http://extensions.libreoffice.org/extension-center/ct2n-convert-text-to-number-and-dates

Klart värt att titta lite på om ni inte redan gjort det.

/Niklas


Den onsdagen den 11:e september 2013 skrev Kaj Persson:

> Haj!
> Den lilla apostrofen framför talet är den interna indikeringen av att det
> är en textsträng, och är en rest från redan alla kalkylprograms "moder"
> Lotus 123. Ibland är det en circumflex ("^"), som anger att strängen ska
> vara centrerad. Det kan också vara en symbol för högerjustering, om jag
> inte minns fel är denna ett anföringstecken, alltså som en dubbelapostrof.
>
> För att lösa ditt problem, vilket även jag råkar ut för av och till,
> brukar jag gå en omväg, så att jag skapar en ny kolumn i vars översta cell
> jag lägger in funktionen TEXTNUM. Denna får referera till den översta
> strängen i originalkolumnen. TEXTNUM gör om strängen till ett tal, se till
> att formatet i hjälpkolumnen är "Tal". Kopiera sedan denna cell med TEXTNUM
> hela vägen ned till sista raden. Sista steget blir att markera denna
> kolumn, kopiera (Ctrl+C) och därefter markera den cell där du slutligen
> vill ha det konverterade talet samt utföra "Klista in innehåll"
> (Skift+Ctrl+C). Du måste dock först modifiera urvalskriterierna, normalt är
> kryssrutan "Klistra in allt" markerad. Se i stället till att rutan
> "Siffror" är markerad och "Formler" avmarkerad. Om även "Format" är
> markerad kommer formatet "Tal" att följa med till målcellen, vilket kan
> vara bekvämt. Om du vill kan målcellen vara den ursprungliga "textcellen",
> det blir bara ett varningsmeddelande om att denna cell redan har ett
> innehåll, vilket förstås går att gå förbi. Eftersom cellen efter
> kopieringen innehåller ett "riktigt" tal går det enkelt att i stället välja
> valuta som format. Om du kopierar till "ursprungscellerna" kommer du att
> märka, att hjälpkolumnen kommer att innehålla felmeddelanden. Detta är helt
> naturligt, eftersom TEXTNUM vill referera till en textstäng, men efter
> kopieringen står där i stället ett tal, vilket denna funktion inte kan
> hantera.
>
> /Kaj
>
> 2013-09-11 09:02, skrev Jan Öhman:
>
>> Hej!
>> Har ett problem som jag ständigt stöter på vid olika tillfällen.
>> Jag får en fil där en kolumn ska innehålla ett pris.
>> Detta pris innehåller ofta "punkt" som decimaltecken.
>> Priset är ofta kopierat från annat dokument (mail / Excel ...)
>> Tittar jag på cellens innehåll ser allt OK! ut.
>>
>> Kolumnen markeras för att ändra decimaltecknet från "punkt" till "komma".
>> Jag väljer "Redigera / Sök & Ersätt"
>> Söker efter "." och Ersätt med "," samt kontrollerar att "Endast aktuell
>> markering" är kryssad.
>>
>> Bytet verkar inte bli något problem.
>> Väljer "Format / Celler..." och  ändrar till "Valuta". (ofta från Text).
>>
>> Nu händer något oförutsett.
>> Till synes händer inget på kalkylbladet, men ser jag i cellvärdet har en
>> liten "snutt" lagts till.
>> Ex. '39 eller '39.46 och cellen tolkas inte som valuta
>> (jag ser det eftersom det inte kommer något kronmärke efter talet)
>>
>> Denna enkelsnutt/accent (eller vad den heter)
>> vet jag inte hur man hanterar på annat sätt än manuellt.
>> Direkt den är borttagen tolkas talet som "valuta".
>>
>> Vad gör jag för fel?
>> Hur åtgärdar man detta mer automatiskt, än att manuellt ta bort tecknet?
>> (tecknet går inte att söka på, eftersom jag endast det det uppe i
>> inmatningsfältet,
>> inte i själva cellen)
>>
>> /Jan
>>
>>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to:
> [hidden email]
> Problems? http://www.libreoffice.org/**get-help/mailing-lists/how-to-**
> unsubscribe/<http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/>
> Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
> Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
> List archive: http://listarchives.**libreoffice.org/sv/users/<http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/>
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Omvandling av valuta från från tal.

Tack för tipset!
Ska kolla om det fungerar som jag önskar.
//Jan

Niklas Johansson skrev 2013-09-16 23:08:

> Kan passa på att tipsa om ett tillägg som konverterar textsträngar (med '
> innan talet) till ett numeriskt värde. Ska även fungera med datum. Var
> länge sedan jag använde det nu men vill minna att det fungerade bra.
> http://extensions.libreoffice.org/extension-center/ct2n-convert-text-to-number-and-dates
>
> Klart värt att titta lite på om ni inte redan gjort det.
>
> /Niklas
>
>
> Den onsdagen den 11:e september 2013 skrev Kaj Persson:
>
>> Haj!
>> Den lilla apostrofen framför talet är den interna indikeringen av att det
>> är en textsträng, och är en rest från redan alla kalkylprograms "moder"
>> Lotus 123. Ibland är det en circumflex ("^"), som anger att strängen ska
>> vara centrerad. Det kan också vara en symbol för högerjustering, om jag
>> inte minns fel är denna ett anföringstecken, alltså som en dubbelapostrof.
>>
>> För att lösa ditt problem, vilket även jag råkar ut för av och till,
>> brukar jag gå en omväg, så att jag skapar en ny kolumn i vars översta cell
>> jag lägger in funktionen TEXTNUM. Denna får referera till den översta
>> strängen i originalkolumnen. TEXTNUM gör om strängen till ett tal, se till
>> att formatet i hjälpkolumnen är "Tal". Kopiera sedan denna cell med TEXTNUM
>> hela vägen ned till sista raden. Sista steget blir att markera denna
>> kolumn, kopiera (Ctrl+C) och därefter markera den cell där du slutligen
>> vill ha det konverterade talet samt utföra "Klista in innehåll"
>> (Skift+Ctrl+C). Du måste dock först modifiera urvalskriterierna, normalt är
>> kryssrutan "Klistra in allt" markerad. Se i stället till att rutan
>> "Siffror" är markerad och "Formler" avmarkerad. Om även "Format" är
>> markerad kommer formatet "Tal" att följa med till målcellen, vilket kan
>> vara bekvämt. Om du vill kan målcellen vara den ursprungliga "textcellen",
>> det blir bara ett varningsmeddelande om att denna cell redan har ett
>> innehåll, vilket förstås går att gå förbi. Eftersom cellen efter
>> kopieringen innehåller ett "riktigt" tal går det enkelt att i stället välja
>> valuta som format. Om du kopierar till "ursprungscellerna" kommer du att
>> märka, att hjälpkolumnen kommer att innehålla felmeddelanden. Detta är helt
>> naturligt, eftersom TEXTNUM vill referera till en textstäng, men efter
>> kopieringen står där i stället ett tal, vilket denna funktion inte kan
>> hantera.
>>
>> /Kaj
>>
>> 2013-09-11 09:02, skrev Jan Öhman:
>>
>>> Hej!
>>> Har ett problem som jag ständigt stöter på vid olika tillfällen.
>>> Jag får en fil där en kolumn ska innehålla ett pris.
>>> Detta pris innehåller ofta "punkt" som decimaltecken.
>>> Priset är ofta kopierat från annat dokument (mail / Excel ...)
>>> Tittar jag på cellens innehåll ser allt OK! ut.
>>>
>>> Kolumnen markeras för att ändra decimaltecknet från "punkt" till "komma".
>>> Jag väljer "Redigera / Sök & Ersätt"
>>> Söker efter "." och Ersätt med "," samt kontrollerar att "Endast aktuell
>>> markering" är kryssad.
>>>
>>> Bytet verkar inte bli något problem.
>>> Väljer "Format / Celler..." och  ändrar till "Valuta". (ofta från Text).
>>>
>>> Nu händer något oförutsett.
>>> Till synes händer inget på kalkylbladet, men ser jag i cellvärdet har en
>>> liten "snutt" lagts till.
>>> Ex. '39 eller '39.46 och cellen tolkas inte som valuta
>>> (jag ser det eftersom det inte kommer något kronmärke efter talet)
>>>
>>> Denna enkelsnutt/accent (eller vad den heter)
>>> vet jag inte hur man hanterar på annat sätt än manuellt.
>>> Direkt den är borttagen tolkas talet som "valuta".
>>>
>>> Vad gör jag för fel?
>>> Hur åtgärdar man detta mer automatiskt, än att manuellt ta bort tecknet?
>>> (tecknet går inte att söka på, eftersom jag endast det det uppe i
>>> inmatningsfältet,
>>> inte i själva cellen)
>>>
>>> /Jan
>>>
>>>
>> --
>> For unsubscribe instructions e-mail to:
>> [hidden email]
>> Problems? http://www.libreoffice.org/**get-help/mailing-lists/how-to-**
>> unsubscribe/<http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/>
>> Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
>> Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>> List archive: http://listarchives.**libreoffice.org/sv/users/<http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/>
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>> deleted
>>
>>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted