[sv-users] Räkna antalet olika alternativ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Räkna antalet olika alternativ

Hej!

Utgår från samma grund som förra frågan.

Antag följande celler (innehållet är förenklat):
B3 = FFF
B4 = AAA
B5 = BBB
B6 = AAA
B7 = AAA
B8 = BBB
B9 = CCC

Hur många olika celler finns det mellan B3 till B9?
(Facit = = 4st)

Hur skulle en formel kunna se ut för att räkna ut detta?

//Jan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted